Chief Digital Officer chez Stad Antwerpen

De Antwerpenaars gaan mee met hun tijd en vinden het belangrijk dat hun stad op vele vlakken innovatieve, digitale en technologische uitdagingen realiseert, vandaag en in de toekomst. Daarom zoeken ze een chief digital officer die een digitale strategie voor de groep stad Antwerpen ontwikkelt en implementeert.

Wat doe je?

 • Je werkt een digitale strategie uit voor de groep stad Antwerpen en zorgt voor de implementatie ervan. Je werkt daarvoor optimaal samen met de strategisch coördinator en de algemeen directeur van Digipolis.
 • Als voorzitter van de stuurgroep Digitale Transformatie bepaal je de prioriteit van alle groepsbrede ontwikkelingsvragen.
 • Je zet overleg- en rapporteringstructuren op om bedrijfsprocessen en IT maximaal op elkaar af te stemmen.
 • Je hertekent en organiseert het business-IT partner model.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor een groepsbreed databeleid, smart city-initiatieven en het aantrekken van bovenlokale fondsen die zich richten op digitalisering en innovatie.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan het college.
 • Als lid van het managementteam werk je collegiaal mee aan doelstellingen die geleid worden door andere directeurs en aan de globale kwaliteit van de organisatie en werking van de stedelijke groepsbrede dienstverlening.
 • Je voert de bestuursakkoorden van de stad en de districten uit voor de doelstellingen rond digitalisering en innovatie. Dit betekent dat je als regisseur deze doelstellingen mee vorm geeft, de operationele planning uitwerkt, de regie voert over alle betrokken diensten heen, zorgt voor de voortgang, besluitvorming, monitoring en bijsturing.
 • Je coördineert ingrijpende veranderingsprojecten en stuurt de organisatie continu bij in functie van de wijzigende behoeftes.
 • Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag in het administratieve centrum van de stad, Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Je wordt in dienst genomen als bedrijfsdirecteur (level 23). Je verdient een minimum bruto maandloon van 9.169,27 euro. Je huidige anciënniteit en relevante ervaring worden meegenomen bij de bepaling van je loon.
 • Je wordt mandaathouder voor een periode van vijf jaar. Indien de opdracht vroegtijdig wordt beëindigd, kan de mandaatopdracht aangepast of stopgezet worden.
 • Daarnaast ontvang je vergoedingen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, vakantiegeld en een eindejaarstoelage. In deze functie heb je ook een wagen of een mobiliteitsbudget, een smartphone en een iPad ter beschikking.
 • Voor meer informatie over de verloning en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij de recruiter. 
 • Wat verwachten we van je?

 • Je hebt een open geest en bent in staat om een overkoepelende beleidsvisie te ontwikkelen en te implementeren binnen de grootstedelijke context van Antwerpen.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de nieuwe digitale ontwikkelingen en detecteert opportuniteiten in functie van de beleidsdoelstellingen en digitale agenda.
 • Je bent een geboren netwerker die vlot samenwerkt met interne diensten en externe partners.
 • Als inspirerende peoplemanager stimuleer je medewerkers in hun opdracht. Je moedigt ze aan om zelf initiatief te nemen, en hakt knopen door waar nodig.
 • Je hebt een grondige kennis over de bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de
 • uitvoerende organen (raden, colleges, voorzitters, burgemeester, algemeen directeur, financieel directeur…).
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.
 • Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in het hoger management (het aansturen van verschillende diensten, het ontwikkelen, implementeren en bijsturen van beleidsaspecten), je bent in het bezit van een masterdiploma en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden

Hoe verloopt de selectie?

De selectie bestaat uit een verkennend gesprek, assessment en een interview met managementcase en vindt plaats tussen 22 juli 2020 en 21 augustus 2020.

Solliciteer uiterlijk op 10 juli

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail: CDO@antwerpen.be

Of contacteer :

 • Franka Leicher                  0490 58 65 31     Dossiereigenaar
 • Tine Bevernage                 0491 16 61 50     Selectieadviseur