50+ media-event Ads & Age verschuift naar 22022022

Agenda / Marketing / News

  • 22/02/2022 09:00

Het 50+ media-event Ads & Age had moeten plaatsvinden in december 2021, maar corona gooide roet in het eten. Er is nu een nieuwe datum: een cijferfetisjist koos als nieuwe datum 22022022, wat het uitgelezen moment is om tezelfdertijd ook '22 silvertrends' aan u voor te stellen. 

1/4 van de bevolking in België en Nederland is vandaag 60+. Tegen 2050 evolueren we naar 1/3. De helft van de volwassen is er intussen minstens 50 jaar oud. De babyboomgeneratie tussen 57 en 75 jaar oud introduceert een nieuwe levensstijl voor deze levensfase met nieuwe noden en nieuwe behoeften. 60+ zal de helft van de economische groei het komende decennium op haar conto schrijven (OESO). De vergrijzing biedt naast uitdagingen dus ook kansen. En dus: hoe en via welke kanalen bereik je deze nieuwe generatie ouderen, waarmee trek je hun aandacht en hoe overtuig je hen van jouw meerwaarde? Vragen die media, merken en adverteerders die overtuigd zijn van dit silver reservoir zich vandaag stellen. Tijdens dit 50+ media congres krijg je van experten het antwoord op deze vragen en stellen verschillende mediaconcepten uit België en Nederland voor hoe zij succesvol met dit nieuwe marktsegment omgaan. 

Ads & Age: 50+media-event is een organisatie van Medianet Vlaanderen in samenwerking met bureau50. Onder meer VAR en Radio 2 geven een inkijk in hun aanpak om deze doelgroep optimaal te bereiken.