🏆 Wie wordt AMMA Media Sales House of the Year?

Awards / Media / News

Op 27 februari nodigde de UMA Commissie Expertise, onder leiding van Bernard Cools, chief intelligence officer bij Space, een dertigtal experten van mediabureaus uit om deel te nemen aan een taskforce met als doel terug te blikken op 2019, om de verschillende marktsegmenten uitvoerig te bespreken en de regies te evalueren. Een hele dag lang bespraken de trading- en media-experten per mediumtype de belangrijkste evoluties van het afgelopen jaar en werden de sterke en minder sterke punten van elke nationale regie overlopen, evenals hun opmerkelijke initiatieven tijdens 2019. In aanloop naar deze werkvergadering werden de experten bij de 10 leden van de UMA verzocht alle regies te evalueren op 20 criteria binnen de verschillende mediasegmenten televisie, radio, publishing, digital, out-of-home en een kleine categorie 'andere mediumtypes'. De dag werd afgesloten met een sessie waarbij de evoluties en prestaties van de multimedia regies werden besproken. “Met deze uiterst waardevolle input zullen we een rapport samenstellen dat we aan de UMA-leden ter beschikking stellen,” aldus Cools. “Het moet hen in staat stellen om een breder zicht te krijgen op de markt van de commerciële partners en hun ervaringen met regies te benchmarken met die van andere bureaus. Maar uiteraard is deze informatie ook zeer waardevol voor de regies zelf. Ze komen zo te weten hoe hun belangrijkste contactpersonen hen ervaren.” Het rapport zal opgesplitst worden per mediumtype en de regies zullen zich hun evaluatie in vergelijking met de gemiddelde scores binnen hun marktsegment kunnen aanschaffen. Het volledige rapport zal midden maart beschikbaar zijn. De ambitie van de UMA is om dit project jaarlijks te voeren zodat een benchmark kan opgesteld worden en evoluties merkbaar zullen zijn.

10 genomineerden

Het tweede resultaat van de discussies binnen deze UMA taskforce bestaat uit de lijst van 10 genomineerden voor de AMMA in de twee subcategorieën van Media Saleshouse Of The Year: 5 ‘Big Players’ en 5 ‘Dedicated Players’. "Big Players worden gedefinieerd als een van de twee marktleiders binnen een groot mediasegment, of behorend tot de groep van grote multimedia-verkoopstructuren,” legt Cools uit. “Alle andere actoren komen in de categorie ‘dedicated’ terecht, ook al is dat etiket niet altijd passend; we zullen in de toekomst ongetwijfeld hier en daar moeten bijsturen. We beseffen dat we in deze fel bewegende markt moeten vorderen op basis van ‘trial en error’.”

De genomineerden zijn (niet in volgorde van het aantal punten) voor de ‘Big Players’: Rossel Advertising, Teads, RMB, SBS Advertising, en JCDecaux. Voor de ‘Dedicated Players’ werden geselecteerd: Proximus Advertising Solutions, Brightfish, Metrotime, Lijncom en S4M.

De punten die de UMA-taskforce toekende aan de genomineerden tellen mee voor 60% in de toewijzing van de AMMA. De genomineerden worden nu verzocht een dossier in te dienen, waarover de AMMA jury zich zal buigen om tijdens de juryzitting op 3 april de overige 40% van de punten te verdelen over de genomineerden. De winnaars van de Gold, Silver en Bronze awards per categorie worden bekendgemaakt tijdens de AMMA Award Ceremony op 14 mei.

Meer info op https://commpass.media/media-awards/