💊 Babyboomers in solidariteit met eventsector

Communication / News

Heel wat eventorganisatoren en hun toeleveranciers komen in zware financiële problemen door de afgelasting of uitstel van alle komende evenementen. In het bijzonder zij die al veel hadden voorbereid, ingekocht, ingehuurd of voorschotten betaald. Deze pandemie kon immers niet door iedereen, of althans niet in dit geval, op voorhand verzekerd worden… Daarom doet Jean-Pierre Vyncke, babyboomer en medeoprichter van SeniorenNet, een online community van +50-ers, een oproep tot alle babyboomers die al tickets gekocht hadden voor een afgelast publieksevenement. Hij vraagt hen om weliswaar ‘in zijn/haar kot te blijven’ maar om tegelijk ‘contractbreuk te plegen’ door de waarde van die tickets niet terug op te eisen, zelfs indien zou blijken dat men daarop recht zou hebben. En om die intentie online te bevestigen op de website‘Zo wil ik 100 worden’.

Ook Minister van Cultuur Jan Jambon riep eerder al op om het geld van gekochte tickets voor culturele evenementen niet terug te vragen. “Dat lijkt op het eerste gezicht een vreemde, contradictorische oproep,” zegt Vyncke, “maar als babyboomers, geboren tussen 1945 en 1965, zien we het als een positieve actie en als onze morele plicht om onze solidariteit met de onfortuinlijke organisatoren te concretiseren. Voor onze leeftijdsgroep is het immers belangrijk dat er ook in het na-coronatijdperk nog thematische events kunnen georganiseerd worden op lokaal, regionaal en nationaal vlak. We zijn immers zo afhankelijk van deze dynamische en enthousiaste ondernemers en organisaties. Want wij, babybomers, komen graag buiten, genieten nog optimaal van het leven en blijven geïntegreerd in het maatschappelijk leven en het sociale weefsel dankzij al die events. We willen gewoonweg niet dat het toekomstig aanbod wordt gehypothekeerd door deze pandemie. Mét events willen we graag 100 worden! Daarom deze win-win-oproep,” aldus Vyncke. Wat er ook speelt? “Als babyboomers hebben we het financieel goed en we willen nu iets terug doen voor de maatschappij. Daarom mobiliseren we onze generatie om solidariteit te tonen met al wie NU financieel getroffen wordt en in technische werkloosheid valt.”

De actie steunt alle types van events: cultureel, sportief, recreatief of folkloristisch. “Maar in het bijzonder steun voor die events waarvoor de organisatoren geen financieel vangnet hebben of die sowieso al onder druk staan door het ontbreken van subsidies. Het kan dus ook gaan om kleine, lokale events of producties die belangrijk zijn voor het verenigingsleven of voor maatschappelijke groepen,” besluit Vyncke. De beoogde community van babyboomers zal de komende dagen massaal worden aangesproken via de sociale media en de newszine van SeniorenNet. Concreet kan men zich online registreren en daar zijn engagement bevestigen.