💊 Eventsector wil acht concrete steunmaatregelen

Communication / News

(update) Het ene event na het anders wordt verschoven, vervangen door een virtueel ‘iets’ of geannuleerd. maar dat betekent niet dat er achter de schermen niets gebeurt. De ACC (Association of Communication Agencies) organiseerde al een webinar over de coronacrisis en werkt samen met BECAS, BESA en Febelux om de leden zoveel mogelijk correcte en recente informatie te geven. Tezelfdertijd wil men de vak- en algemene pers centraal te woord staan en toelichting geven bij wat er gaande is. Binnen de ACC blijft Bert Knuts de corona-taskforce aansturen, daarnaast werd Bruno Schaubroeck, de voormalige CEO van We Make You Happy, gevraagd om de spokesperson te worden voor de pers. Aan de eventbedrijven wordt gevraagd om ondertussen alle lijnen met partners, klanten en leveranciers open te houden.

In een brief aan ministers schreef de ACC reeds: “Vandaag reiken wij dan ook de hand naar de Belgische federale en regionale overheden met onze kennis en logistieke expertise om deze crisis het hoofd te bieden. Onze leden kunnen bijvoorbeeld helpen met het organiseren van ontsmettingszones aan treinstations, het opzetten van tenten voor ziekenhuizen, het op punt zetten van logistieke flows, het uitwerken van sensibiliseringscampagnes, enz. Ook hier nodigen we jullie uit om ons als een constructieve partner te zien, die wil bijstaan waar nodig.”

Daarnaast dringt men er bij overheden op aan om de juiste (steun)maatregelen te nemen die de evensector in staat moet stellen deze coronacrisis door te komen. Want de sector wordt bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Er is een totale annulatie van de geplande evenementen tot eind juni. Geen bedrijfsfeesten, roadshows, beurzen, brand-activaties, productpresentaties, enz. Van grote agentschappen tot zelfstandigen, alle medewerkers van die 3200 ondernemingen en alle freelancers daarnaast worden hierdoor tijdelijk werkloos. Het drukke voorjaar (hoogseizoen) is volledig geannuleerd, wat een enorme economische schade met zich meebrengt. Zelfs wanneer de sector terug zal mogen opstarten hebben deze bedrijven het nadeel dat ze niet ‘instant’ terug aan het werk kunnen. Ze moeten terug beginnen met evenementen in te plannen om er dan 2 tot 3 maanden later pas aan te kunnen opbouwen of werken. Deze vertragende factor zorgt ervoor dat sommige bedrijven in de sector hun agenda nu reeds tot september leeg zien. Dat betekent ook dat er voor de meeste bedrijven in de sector gedurende zes maanden geen inkomsten zullen zijn. Een ander gevolg van het feit dat alle evenementen worden uitgesteld is dat heel wat van het werk en de tijd van de bedrijven zal ingenomen worden door bestaande klanten. Er is weinig tot geen ruimte voor nieuwe klanten. De steunmaatregelen moeten dus een langere duurtijd hebben dan enkel deze periode van quarantaine door het coronavirus. De economische gevolgen voor de sector zullen zich namelijk veel langer dan het virus zelf nog laten voelen.

Concreet vragen de sectorverenigingen aan de overheden de volgende 8 steunmaatregelen:

1. De erkenning dat onze sector in nood is en de oprichting van een noodfonds om de eerste financiële schade van de sector te verhelpen.

2. Maximale versoepeling én verhoging van de economische werkloosheid omwille van overmacht voor elk bedrijf actief in de sector. De bewijslast van de hoofdaannemer moet als bewijs aanvaard worden voor alle leveranciers van het project.

3. De ondernemingen, inclusief freelancers en zelfstandigen uit de eventsector moeten aanspraak kunnen maken op de identieke hinderpremie die goedgekeurd is voor de horeca-sector, namelijk 4000 euro tot eind maart en 160 euro per werkdag nadien zolang de crisis loopt. De eventsector werkt zowel tijdens de week als in het weekend.

4. Een bescherming t.o.v. de banken door een ‘renteloze straight loan met staatsgarantie’ voor de bedrijven uit de sector.

5. Een onmiddellijke invoering van de spreiding van betaling van RSZ, sociale bijdragen en dergelijke.

6. 80% korting op de bedrijfsvoorheffing voor mensen die terug aan het werk gaan na deze crisis.

7. 100% fiscale aftrekbaarheid van evenementen georganiseerd door bedrijven in boekjaar 2020 en 2021.

8. Alle overheden engageren zich om evenementen, in hun opdracht, maximaal uit te stellen én niet te annuleren. Hierbij tijdig voorschotten te betalen én een facturatie op 30 dagen te respecteren. De overheid engageert zich om nu nieuwe tenders proactief uit te schrijven en het aantal eventbureaus aan wie een aanbeveling gevraagd wordt tot maximaal 4 te beperken om het ecosysteem van de event-sector niet nog zwaarder te belasten.

Intussen hebben ook meer dan 2600 freelancers zich online in de groep ‘Event & Entertainment Freelancers SOS’ verzameld.