💊Oproep: ACC wil corona-impact meten met uw hulp

Communication / News

Omdat er dringend nood is aan meer gegevens die de impact van de crisis op de eventsector illustreren, lanceert de ACC een enquête. “Deze informatie zal ons helpen om de overheden te overtuigen dat onze sector onvoorstelbaar lijdt en meer steunmaatregelen nodig heeft,” zegt Johan Vandepoel. Hij roept dan ook op om deze vandaag nog in te vullen en ze door te sturen naar uw netwerk, zodat de impact van de sector optimaal in kaart kan worden gebracht. Hoe meer deelnemers, hoe representatiever de gegevens zullen zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool. Deze enquête zal in de loop van het jaar herhaald worden. De informatie die u hen bezorgt wordt vertrouwelijk behandeld en zal in geen enkel beding op individuele basis gerapporteerd worden, enkel gegevens op (sub)sector niveau worden gepubliceerd. De enquête invullen kan via deze weg.