💊Pieter Vereertbrugghen: De speeltijd is voorbij

Communication / News

De gevolgen van de coronacrisis laat zich voelen bij contentmarketingbureaus, zoals blijkt uit een rondvraag bij de leden van Custo. Custo-voorzitter Pieter Vereeertbrugghen (Cypres) had er een aantal bedenkingen bij, die hij publiceerde op de website van Custo en die PUB met instemming van de auteur hieronder overneemt.

Elders in deze nieuwsbrief vind je de resultaten van het onderzoek dat we bij onze leden hielden om na te gaan hoe zij deze crisis ervaren. Die resultaten maken het groeiende belang van contentmarketing overduidelijk.

Voor de meeste bedrijven is content hun meest bekeken product. Het is hyperbelangrijk geworden in tijden van web 2.0 en mobiel internet. Deze zijn immers de hoofdredenen voor een verschuiving van push naar pull, van statisch naar dynamisch, van eenrichtingsverkeer naar dialoog en conversatie, van owned en paid naar owned en earned, van advertising naar content marketing.

Deze verschuiving was al het geval vóór deze coronacrisis. Alleen wordt het belang van content nu meer dan ooit zichtbaar en begrijpbaar en krijgt die verschuiving een extra duw.

Contentmarketing gaat meer over de lifetime value van een klant dan over dat ene verkoopmoment. Goede content plaatst de noden van de consument radicaal in het centrum: het is een dienst aan jouw publiek, het geeft waarde aan jouw publiek waar en wanneer het wil. De link met de customer journey is hier vanzelfsprekend.

De bedrijven die al een degelijke contentcultuur hebben opgebouwd, hebben nu een voorsprong.  Voor hen is het evident om in te spelen op de actualiteit. Voor hen is het evident om hun klanten bij te staan en te helpen waar dat nodig is. Voor hen is het evident om te inspireren. Zij zien krachtige content als een cruciale businessasset die centraal staat in hun marketingactiviteiten.

De coronacrisis kondigt voor mij dan ook de geboorte aan van de echte contentmarketing. De speeltijd is voorbij. Contentmarketing is niet langer een ‘nice to have’, het is een ‘must have’. Voor elk merk. In elke sector. Na deze crisis meer dan ooit.