💊 Verbruik Belgische media boost door coronacrisis

CIM / Media / News / Research

Zoals verwacht leidt de coronacrisis tot een indrukwekkende groei in het verbruik van de Belgische media. Het CIM beschikt niet over gedetailleerde cijfers voor radio of de verspreiding van papieren kranten en magazines maar de TV- en internetcijfers van de afgelopen vier weken liegen er niet om.

Het percentage Belgen dat voor zijn TV-toestel zit, steeg de voorbije week (9/3 tot 15/3) van gemiddeld 70% per dag naar 75% op vrijdag en zaterdag, tot 80% op de traditionele topdag: zondag. Zowel het Noorden als het Zuiden van het land tonen een opmerkelijke stijging van het dagbereik (geel in Graph 1.).

Hetzelfde gebeurt op de Belgische sites, apps en audio- en video players die gemeten worden door het CIM. Het percentage Belgische surfers steeg de voorbije week (9/3 tot 15/3) substantieel zowel in het Noorden (tot 60%) als in het Zuiden (ruim 45%) (geel in Graph 2.).Sinds half februari groeit bovendien het aantal pageviews gestaag, met een explosie in de voorbij week (met een piek op vrijdag 12/3) (Graph 3).

De komende weken zal blijken of de grote nood aan actuele informatie de motor blijft van deze groei, dan wel of de ongevraagde vrije tijd bij velen de mediaconsumptie ondersteunt.