💊VIA ondersteunt adverteerders

Communication / News

Audiovisuele media staan door het coronavirus voor serieuze uitdagingen. Adverteerders staan namelijk voor moeilijke keuzes. De audiovisuele regies willen daar, via hun vereniging VIA, met verschillende maatregelen op inspelen.

Een eerste maatregel ondersteunt de sector van de distributie, waarvan een groot deel zijn deuren heeft moeten sluiten. VIA heeft het initiatief genomen om deze adverteerders bij hun audiospots (een tag-on van 5”) en bij hun videospots (een overlay op het einde van de spot) een boodschap aan te bieden die de consumenten ertoe aanzet hun aankopen via hun online platformen te verrichten. Er zijn twee voorwaarden om hiervan gebruik te maken: in normale omstandigheden minstens 75 % van de omzet realiseren in de ‘fysieke’ winkel, en beschikken over een online aankoopmogelijkheid. Om de adverteerders in deze moeilijke periode verder te ondersteunen zal het elke regie ook vrijstaan om, bovenop de initiatieven die door VIA genomen worden, specifieke steunmaatregelen te ontwikkelen die in het licht van deze crisis gepast geacht worden. Deze regels zullen toepasbaar zijn voor een periode die elke regie zal bepalen. De keuze van de maatregelen, modaliteiten en voorwaarden komt toe aan elke regie, in het kader van diens contractuele relatie met de adverteerder. Om de lokale economie te ondersteunen zullen de VIA-leden ook een campagne lanceren (met een spot van 10”) die oproept om lokaal te kopen.

“VIA blijft overtuigd van de noodzaak voor merken om in deze moeilijke tijden te blijven communiceren en hoopt dat de leden van VIA met deze maatregelen zo goed als mogelijk de adverteerders zullen kunnen ondersteunen en het vertrouwen in hun audiovisuele media zullen weten te hernieuwen,” besluit VIA-voorzitter Yves Gérard.