C² heeft nieuwe voorzitter met Veerle Van Mierlo van bpost

News / People

De raad van bestuur van, de Belgische vereniging van communicatie-deskundigen, heeft Veerle Van Mierlo (bpost) benoemd als nieuwe voorzitter. Zij volgt Kris Poté (Capgemini) op, die na vijf jaar voorzitterschap de fakkel doorgeeft. Eveline De Ridder (Whyte) blijft aan boord als ondervoorzitter. Daarmee heeft C² voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke voorzitter en ondervoorzitter.

De leden van de Board van C² zijn met elf, vijf uit communicatiebureaus en zes uit bedrijven of non-profit organisaties: Veerle Van Mierlo (bpost), Eveline De Ridder (Whyte), Veronique Adam (Dentons), Christopher Barzal (akkanto), Jean-Christophe Dupas (Virya Energy), Erik Lenaers (Weber Shandwick), Bert Leoen (Proximus), Florence Muls (Engie), Kris Poté (Capgemini), Tom Van de Vreken (UZA) en Nathalie Verbeeck (Grayling).

Uittredend voorzitter Kris Poté zegt: “Ik ben dankbaar dat ik C² gedurende vijf jaar mocht leiden als voorzitter. De voorbije jaren hebben er voor gezorgd dat er heel wat veranderingen hebben plaatsgevonden in het communicatielandschap. Dat is transparanter, participatiever, sneller en vooral hybrider geworden. E-communicatie en corporate communicatie gaan nu hand in hand, en dat is nog steeds het domein waar C² en haar leden zich op toeleggen.”

Nieuwe voorzitter Veerle Van Mierlo is verheugd over haar aanstelling: “Vele jaren geleden was ik nog stichtend-lid van de jongerenorganisatie van deze vereniging, al droeg die toen een andere naam. Het is met hetzelfde enthousiasme dat ik vandaag deze opdracht aanneem. Ik ben er van overtuigd dat we samen met deze sterke Board ons vak in de volgende jaren verder kunnen uitdragen en vorm geven. C² heeft heel wat te bieden voor jonge en minder jonge professionals in corporate communicatie. We hebben ons als Board samen geëngageerd om een paar fundamentele zaken onder de loep te nemen, zoals onze positionering, de ledenwerving, en het uitbouwen van een sterk aanbod activiteiten voor zowel in house profielen als collega’s uit agentschappen,... en ik kijk er naar uit daar samen met de collega’s werk van te maken.”