FeWeb, IMEC, Sirris, Unizo en WTCB reiken Digital Impact Awards uit

Awards / News

De succesverhalen van kmo’s die digitaal transformeren zijn een bron van inspiratie voor tal van andere ondernemingen. Vijf organisaties uit de digitale, technologie, kmo en bouwsector plaatsen via de Digital Impact Awards de meest impactvolle digitale transformatieprojecten van kmo’s in de schijnwerpers. FeWeb, IMEC, Sirris, Unizo en WTCB roepen bedrijven op om tegen 30 september hun cases in te dienen. De uitreiking heeft plaats op donderdagavond 20 oktober tijdens Digitalize- eerder die dag kunt u trouwens deelnemen aan Orbit by PUB.

Strategie, impact en innovatie

De Digital Impact Awards zetten kmo’s in de kijker die op een impactvolle wijze de digitale transformatie van een product, een proces of een business gerealiseerd hebben. Voorwaarde is dat het project vooral tijdens de laatste twee jaar ontplooid werd door een Belgische kmo. Deze digitale omwenteling moet strategisch ingebed zijn in de bedrijfsdoelstellingen. De jury kijkt niet enkel naar de impact op de bedrijfsresultaten, maar evenzeer naar de impact op de gebruiker. Dat kan de klant zijn, maar evenzeer de leveranciers, de werknemers of zelfs de ganse samenleving. Naast de concrete voordelen die deze transformatie voor de doelgroep oplevert, heeft de jury ook aandacht voor de user experience, de toegankelijkheid en de duurzaamheid. Projecten die hierin uitblinken maken kans op de User Impact Award. Tot slot kijkt de jury naar de innovatieve aanpak die tot het resultaat heeft geleid. De creativiteit en vernieuwing die deze aanpak genereert, wordt bekroond met de Innovation Impact Award.

Cases indienen tegen 30 september

Tot 30 september hebben de kmo’s de tijd om hun digitale transformatieprojecten in te dienen via www.digitalimpactawards.be. De uitreiking van de eerste Awards heeft plaats op donderdagavond 20 oktober tijdens Digitalize in Antwerp Expo, het evenement voor het digitaliseren van je onderneming. Naast de Digital Impact Awards reikt FeWeb er tevens de Digital Champs Awards uit. Deze awards bekronen bedrijven en hun bureaus voor het ontwikkelen van de meest impactvolle websites, webshops, apps, digitale campagnes en data strategieën.

De Digital Champs & Impact Awards worden ondersteund door Sitee.io, Combell, Esign en Digitalize.