GRP focust op media en advertising


News

MEDIA SCHOOL AUTUMN2017GRP organiseert dit najaar haar Autumn 2017 Media School, onderverdeeld in drie opleiding op het vlak van media en advertising.

Media Essentials is een basiscursus die een globaal én actueel overzicht geeft van de media in België, traditioneel zowel als digitaal. De definities, betekenis en het gebruik van alle media begrippen worden uitgelegd en toegepast in oefeningen. Van alle media wordt een overzicht gegeven van het Belgische landschap en welke rol het medium kan spelen in advertising: wat zijn de mogelijkheden, sterkte en zwakte, de impact en de planning in de praktijk.

Mediabytes is een overzicht van alle digitale kanalen, met de mogelijkheden die ze bieden in advertising. Het doel is om de techniciteit van alle specialisaties te begrijpen, zonder evenwel het overzicht te verliezen. Digitaal jargon, het meten, data, analysics en programmatic komen aan bod. De reeks sluit af met een praktijksessie rond digitale touchpoint planning.

Starters Digital Kit is een speed update van het Belgische digitale media landschap dat in het bijzonder geschikt is voor starters. De taal van de digitale wereld, jargon en metrics, en de markt in de praktijk: de spelers, het aanbod en de aankoopsystemen. In samenwerking met de DMA (Digital Media Association) en in overleg met de UMA.