Vijf tips voor een betere relatie tussen bureaus en adverteerders

Communication / News

business (unsplash free photo)Op vraag van PUB geeft Nicolas Finet van Sortlist vijf  tips om de relatie tussen bureaus en adverteerders te verbeteren. U vindt zijn tips hieronder.

Hoewel twintig jaar geleden de relaties tussen agencies en adverteerders gemiddeld langer dan zeven jaar duurden, is dit wereldwijde gemiddelde in 2015 voor de eerste keer onder de 3 jaar gedaald.

 

Sortlist

Nochtans hebben deze relaties altijd een noodzakelijke rol gespeeld in het marketingsucces van een bedrijf. Enkele grote multinationals onderhouden trouwens langdurige relaties met hun respectieve agencies: Levi’s en FCB vieren dit jaar hun 44 jaar lange samenwerking, General Electric en BBDO zijn al 97 jaar geassociëerd, en wat de reus Unilever betreft, werken zij al meer dan een eeuw hand in hand met Mullen Lowe.

Ook al verklaart de evolutie van marketing naar digitale zenders deze trend grotendeels, is het overduidelijk dat de sleutel tot succes ook ligt in het onderhouden van een goede relatie tussen agency en adverteerder.

Bij Sortlist begeleiden wij dagelijks honderden ondernemingen die op zoek zijn naar oplossingen in deze steeds groeiende omgeving. Ondanks dat in sommige gevallen het veranderen van agency noodzakelijk is, blijkt toch dat vrij veel problemen kunnen worden bijgesteld dankzij een goede communicatie of dankzij het respect voor goede praktijken. Dit artikel wenst u te adviseren over deze aspecten en werd ontworpen op basis van onze ervaring.

Bepaal Duidelijk Uw Doelen

Om succesvolle zaken te maken, heeft een bedrijf de mogelijkheid om haar budget te investeren in verschillende kanalen. De moeilijkheid zit hem namelijk in het weten welke kanalen het meest rendabel zijn.

Veel adverteerders zijn geneigd om te investeren in het sociale media platform Facebook en in de zoekmachine Google. Dit is niet verbazend wanneer we weten dat deze twee kanalen vandaag al ongeveer 73% van de totale digitale advertentie-inkomen voorstellen.

Anderzijds stopt de digitale mediawereld nooit met groeien. Amazon bijvoorbeeld was oorspronkelijk een gewone e-commerce website, maar nu is het een echte zoekmachine geworden: 55% van de consumenten hebben vorig jaar een zoekopdracht ingevoerd voor een product op deze website.

Dit betekent dat u zich moet verzekeren dat uw agency voldoende ervaring bezit om te werken met opkomende kanalen en om zich aan te passen aan de evolutie van de markt.

Laat De Creativiteit Van Uw Agency Voor Zich Spreken

Relaties tussen agencies en adverteerders zijn niet erg verschillend van liefdesrelaties. Om een tijdje mee te gaan moet men ‘routine’ zo veel mogelijk vermijden en nieuwigheden bedenken. Met andere woorden, de agency en zijn klant moeten overeenstemmen om de laatste trends in verband met marketingstrategieën te volgen. Indien één van de partijen weigert om vooruit te gaan, zal er zeker een probleem optreden en de scheiding zal dan onvermijdbaar zijn.

Om de bijdrage van uw agencies te optimaliseren, moet u hen de informatie doorgeven die zij nodig hebben om hun missies te doen slagen, uitvoerig samenwerken en openstaan voor hun voorstellen. Inderdaad, de grootste fout die een adverteerder zou kunnen maken is zijn agencies enkel als simpele ‘performers’ te beschouwen.

Dat betekent niet dat u hen vrij spel moet geven, maar eerder dat u de leiding moet nemen terwijl u hen toch nog flexibiliteit geeft. Door op deze manier te handelen kunt u winst halen uit de toegevoegde waarde die de agencies u kunnen aanbieden en kunt u er ook voor zorgen dat uw marketingcampagne slaagt.

Hou Regelmatig Een Aangenaam Contact

Het is onmogelijk om een goede relatie tussen agency en adverteerder te onderhouden indien u het menselijk aspect verwaarloost. Dit is een heel belangrijke factor: indien u enkel via mail en telefonisch contact opneemt, mist u een verrijkende ervaring. Verwelkom uw zakenpartner in uw bureaus op speciale gelegenheden en bezoek hem/haar ook af en toe.

Vele agencies vertellen ons vaak hoe belangrijk dergelijke informele lunchen kunnen zijn in hun relaties. In het ergste geval kunt u nog steeds voor videoconferenties kiezen.

Verdeel De Rollen Op Pragmatische Wijze

Indien u met meerdere agencies werkt, moet u absoluut de rollen en verantwoordelijkheden van elke agency duidelijk maken om overlappingen, overtolligheden en nalatigheden te vermijden. Anders gezegd, elke agency waarmee u werkt moet weten wat u van hen verwacht, hoe ze elkaar onderling kunnen helpen en hoe ze hun taken kunnen coördineren met uw interne ploeg.

Nadat de rollen en verantwoordelijkheden goed gedefinieerd zijn, is het echter ook belangrijk om de evaluaties niet te verwaarlozen. Deze betreffen niet enkel de efficiëntie van de marketingstrategieën die u met uw agency voert, maar ook de relatie die u met hen onderhoudt.

Opmerkelijk is dat deze evaluaties zich in beide richtingen mogen doen. Neem bijvoorbeeld de onderneming Johnson & Johnson. Deze optimaliseert haar relaties met haar agencies door hen te vragen hoe ze een betere klant kan worden.

Stel Een Realistisch Budget Op: Voldoende, Maar Schaalbaar in Functie Van De Resultaten

Zoals reeds gezegd, is het noodzakelijk om de verwachte resultaten goed te definiëren. Dit kan meerdere problemen voorkomen op het moment dat u de samenwerking wil afsluiten. Op dit vlak vormt remuneratie vaak een probleem. In plaats van een geschikte remuneratie te onderhandelen, kan u overwegen om een betaling in te voeren op basis van de behaalde verkopen. Dit is veel eenvoudiger en niemand verliest er iets aan. Een goede relatie tussen agency en adverteerder is een win-winsituatie.

Daarentegen houdt niets u tegen om ook de honoraria te onderhandelen. In dat geval moet u zich absoluut verzekeren over de transparantie op vlak van kosten. Met andere woorden moet u genoeg uitvoerige kennis hebben over wat de agency u voorstelt en over wat deze investering u opbrengt.

Bij Sortlist begeleiden wij dagelijks honderden ondernemingen die op zoek zijn naar oplossingen in een steeds groeiende omgeving. Laten we volgende maand afspreken voor nieuwe tips.