❤️ Het hart in het middelpunt van de aandacht?

Communication / News / Research

Dit jaar, ter gelegenheid van Sint-Valentijn, wil de Belgische Cardiologische Liga de Belgen aanmoedigen om het feest van de geliefden betekenis te geven met deze boodschap: “Zorg voor het hart waar u van houdt’’. Het hart, symbool van liefde moet inderdaad het middelpunt van alle aandacht zijn, op deze dag maar ook de rest van het jaar. Zorgen voor het hart van degenen van wie je houdt zou zelfs voor 86% van de Belgen een groot bewijs van liefde zijn.

Hart, lichaam en geest,… met elkaar verbonden !

In januari van dit jaar brachten Amerikaanse onderzoekers een rapport uit waarin de intrinsieke relatie tussen hart, lichaam en geest werd vastgesteld. Volgens het rapport is het belangrijk om deze interacties te begrijpen en te beheren om onze gezondheid te verbeteren. Als alles met elkaar verbonden is, zal een positieve psychologische toestand de gezondheid van het hart positief beïnvloeden (met een verminderd cardiovasculair risico).

Het hart in het middelpunt van de aandacht van de Belgen voor Sint-Valentijn?

Van 25 tot 27 januari hebben 2700 Belgen geantwoord op een enquête in samenwerking met het veilingplatform Vakantieveilingen.be. Voor 86% van de Belgen is zorgen voor het hart van degene waar je van houdt een groot bewijs van liefde. Voor 8 op de 10 Belgen kan Sint-Valentijn zelfs een symbolische dag zijn om zich het belang van zorg voor het hart te herinneren en zo het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Een mooie manier om betekenis te geven aan dit feest van de geliefden, niet?

Maar is het gemakkelijk om zorg te dragen voor ons hart? Om deze vraag te beantwoorden heeft de Belgische Cardiologische Liga de mening gevraagd van de Belgen. Deze campagne lijkt net op het juiste moment te komen, want 86% van de Belgen ziet zichzelf in de rol van coach om hun geliefden te helpen en te motiveren om voor hun hart te zorgen. Dit is het moment om van start te gaan als koppel, in het gezin of met vrienden (zelfs op afstand).

En de ondervraagde personen geven al het goede voorbeeld. De top 5 van zaken die ze al doen om het hart te beschermen: ‘dagelijks actief zijn’ (27,2%), ‘niet roken (25,5%)’, ‘gezond eten’ (13,9%), ‘op mijn gewicht letten’ (7%) en ‘mijn stress beheersen’ (4,4%). Slechts 10% van de Belgen geeft toe dat ze niet echt op de gezondheid van hun hart letten. De Belgische Cardiologische Liga heeft ook de spontane reacties verzameld van enkele Belgen over de juiste maatregelen die men kan nemen voor de gezondheid van het hart.

En wat zeggen de cardiologen?

Volgens het wetenschappelijk comité van de Belgische Cardiologische Liga bestaan er veel manieren om te zorgen voor het hart van onze geliefden:

  • Als u rookt, rook dan niet in het bijzijn van de mensen waar u van houdt, om hun longen niet te beschadigen. Indien het een geliefde is die rookt, waarom geen gesprek aangaan om hem/haar te helpen te stoppen met roken?
  • Gezonde maaltijden koken voor het hele gezin. Zo ben je al actief tijdens de bereiding van de maaltijd en nadien kan je samen gezond eten: 100% goed voor de cardiovasculaire gezondheid!
  • Luisteren naar de mensen van wie je houdt kan hen helpen om hun dagelijkse stress te verminderen wat goed is voor de gezondheid van het hart, het lichaam en de geest.
  • Een opleiding eerste hulp volgen zal u misschien op een dag de moed geven om een persoon te redden waarvan u houdt, een heel mooi en onmisbaar symbool van liefde. Het is gevaarlijker om niets te doen dan te proberen te reanimeren… Train jezelf!
  • En heb natuurlijk oog voor het lichaam van een ander en moedig hem/haar aan een cardioloog te raadplegen bij abnormale symptomen (dyspneu, kortademigheid, hartkloppingen, extreme vermoeidheid).