💊Eventsector: "Opdrachtgevers, wees verantwoordelijk"

Communication / News

De eventindustrie werd als eerste sector het zwaarst getroffen door de maatregelen i.v.m. het terugdringen van het coronavirus. "Wij begrijpen dat iedereen het bijzonder moeilijk heeft in deze tijden, maar wensen toch enkele afspraken tot correct beleid voor te stellen. Met name voor opdrachtgevers en eventlocaties," zegt Johan Vandepoel van de ACC.

Aan de opdrachtgevers vraagt men - via UBA en BAM - om in geen beding de corona-crisis als excuus te gebruiken om de betaling van hun reeds opgeleverde events structureel uit te stellen, alsook om hun geannuleerde events te verzetten naar het najaar en – indien dit niet mogelijk is - de geleverde en bewezen prestaties te vergoeden. Aan de eventlocaties vraagt men om het ‘First booked, first re-booked’-principe te hanteren, zodat uitgestelde events vooralsnog op een ordentelijke manier na de zomervakantie kunnen plaatsvinden en om correct om te springen met reeds aangerekende voorschotten. ACC heeft een meldpunt in het leven geroepen om flagrante misbruiken tegen deze basisprincipes te signaleren.

Hieronder vindt u de volledige inhoud van de open brief.                                      

Beste,

Het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de eventindustrie door de actuele Coronacrisis vol in het hart is geraakt.

Live bestaat vandaag immers niet meer!

Wij richten deze open brief dan ook naar alle klanten, opdrachtgevers, overheden,...

Wij richten deze open brief naar jou...

Wij richten deze open vragen nu

De actuele crisismag onder geen enkel beding een reden zijn om betalingen structureel te vertragen.

De eventbureaus, hun leveranciers en partners hebben nood aan hun eigen liquide middelen om de komende maanden te overbruggen. Veel van die eigen middelen hebben ze de afgelopen maanden geïnvesteerd in jullie events.

Een snelle betaling van de openstaande facturen voor gerealiseerde events zal de sector nu zuurstof geven!

Kunnen wij hierop rekenen?

Overmacht mag geen vrijgeleide zijn om gecontracteerde events te annuleren.

Het is van essentieel belang dat alle betrokken partijen alles in het werk stellen om de zware gevolgen van de Coronacrisis tot een absoluut minimum te beperken.

Behoudens het geval dit om zeer specifieke en gegronde redenen onmogelijk zou zijn, dienen de geplande, gecontracteerde events die door overmacht werden geannuleerd te worden verplaatst en bij voorkeur naar een latere datum in 2020. Het behoud in 2020 van de door overmacht verloren omzet geeft de sector straks de nodige zuurstof!  

Indien de klant de soevereine beslissing neemt om het event alsnog te annuleren zonder verschuiving, vragen wij met aandrang dat de geleverde en bewezen prestaties kunnen worden gefactureerd en de gemaakte kosten gerecupereerd.

Kunnen wij hierop rekenen?

De actuele steunmaatregelen van de overheid bieden vandaag wat soelaas...

Bovenstaande hulp van jullie echter een stevige waarborg voor morgen...

 

Dank voor jullie partnership!

 

Johan Vandepoel

CEO ACC