💊PraktijkCoach, CareCoach en Webdoos bieden huisartsen ICT-ondersteuning

Communication / News

Tijdens deze coronacrisis blijft het in de artsenpraktijken zeer druk. Om de toevloed aan informatie en data te verwerken moeten artsen op elk moment kunnen terugvallen op een betrouwbare ICT-infrastructuur. Bij problemen moeten ze ook snel geholpen kunnen worden. Daar willen ICT-dienstverleners PraktijkCoach en Carecoach voor zorgen. “Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee we vanop afstand softwareproblemen oplossen en informatie op een veilige manier eenvoudig met elkaar delen. Zo zorgen we er voor dat artsen hun werk kunnen blijven doen,” vertelt zaakvoerder Johan Uvin, die de hulp inriep van het webbureau Webdoos 

Het Brugse bedrijf PraktijkCoach, dat in 2005 werd opgericht, wil de kloof tussen de medische en de ICT-wereld dichten. Dat doet het door ICT-gerelateerde diensten aan te bieden aan de zorgsector, zoals installatie van software bij huisartsen, een eerstelijnsservicedesk en het oplossen van ICT-problemen. “Door de drukte in de huisartsenpraktijken is het op dit moment ook bij ons alle hens aan dek. Onze medewerkers draaien overuren, onder meer omdat softwareproviders hulp nodig hebben bij het verwerken van alle telefonische vragen. Hun lijnen raken overbelast en wij nemen dan de calls over,” legt Uvin uit.

ERP-platform maakt thuiswerk mogelijk

Ook de vijf extra huisartsenwachtposten die dit weekend in ons land in het leven zijn geroepen moeten technisch ondersteund worden. “We hebben ons volledige team gemobiliseerd. De artsen die in die nieuwe wachtposten aan het werk gaan, zijn immers nog niet vertrouwd met het wachtpostsoftwaresysteem. Maar we ondervinden geen noemenswaardige problemen en konden iedereen op weg helpen. Indien het nodig is, komen we ook ter plaatse.”

(c) Dieter Meyns

Tot de klanten van PraktijkCoach en CareCoach behoren het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de Federale Overheidsdienstdienst Volksgezondheid, 130 zorginstellingen en meer dan 500 huisartsen en specialisten in Vlaanderen. “Nu, nog meer dan anders, moeten artsen hun werk kunnen doen. Technologie kan daarbij helpen en wij zorgen dat die ondersteuning vlekkeloos verloopt. Onze medewerkers doen dat van thuis uit, dankzij het speciaal ontwikkelde ERP-pakket waarmee we werken. In coronatijden komt dat handig van pas.” 

Futureproof systeem van Brugse makelij

De tool om, ook vanop afstand, de ICT-dienstverlening te kunnen aanbieden werd ontwikkeld door Webdoos, een Brugs webbureau dat zich gespecialiseerd heeft in bedrijven digitaal beter laten werken. Naast een planningstool biedt het platform CRM-functionaliteiten, een helpdesksysteem en een facturatiemodule.

“Dit project is bijzonder, omdat het erg veel processen omvat die stuk voor stuk geautomatiseerd moesten worden, zoals bijvoorbeeld ook het centraliseren van het telefoniesysteem. We hebben onze kennis breed ingezet, maar het resultaat mag er zijn en is futureproof,” stellen Stijn Blomme en Stijn Verplancke, zaakvoerders van Webdoos trots.