10% groei voor Emakina Group

emakina group

Communication / News

emakina groupIn 2016 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 77.339.180 euro tegenover 70.340.217 euro in 2015, d.i. een toename van 10% (+7% bij constante perimeter). Het management van Emakina Group verwacht in 2017 een organische omzetgroei met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie.

De internationale expansie zet zich zoals vermeld verder met 59% aan inkomsten die buiten België werden gerealiseerd. Daarnaast blijven de inkomsten gerealiseerd via Belgische klanten stijgen en noteert de groep voor het boekjaar 2016 een groei met 6% tegenover 2015.

Ter herinnering: de overname in januari 2016 van het digitale bureau Dempsey en in januari 2017 van het creatieve bureau DBG, beide in Stockholm gevestigd, alsook de overname in september 2016 van het agentschap k.section, expert in CRM, gevestigd in Wenen, zijn recente voorbeelden van de wil van Emakina om zich verder internationaal te ontwikkelen. In eigen land omvat Emakina Group de bureaus Emakina, The Reference, Design is Dead, Your Agency en Robert & Mariën.

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 5.400.484 euro (5.202.056 euro bij constante perimeter) in 2016, tegen 6.069.790 euro in 2015. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA van 8,6% naar 7,0% (6,9% bij constante perimeter) tussen 2015 en 2016. Deze situatie is onder meer te verklaren is door de grote investeringen die nodig waren door de aanhoudende groei van de activiteiten en door de integratie van de entiteiten binnen de groep. Het nettoresultaat van 2016 houdt stand tegenover 2015, waardoor het eigen vermogen van de groep wordt versterkt. Dit is het gevolg van de schommeling van het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening, de afwezigheid van belangrijke niet-recurrente kosten in 2016 en beperkte belastinglasten.