Eventbureaus ook na corona samen sterk?

Communication / News

Nu meer dan ooit is het belangrijk dat alle eventbureaus zich verenigen en samen werken aan een beter kader en betere voorwaarden voor de eventindustrie, zegt Johan Vandepoel, CEO van ACC. Die organisatie doet dat sinds 10 jaar voor alle communicatiebureaus en meer bepaald ook voor de event-, activation- & field-bureaus. Samen met BESA, Febelux en de hele cultuur, sport en toerisme-sector vecht men er voor de belangen van de eventbureaus onder de koepel van Event Confederation.

ACC is daarom een actie gestart om (nog) meer eventbureaus samen te brengen. "Sinds de start van de Covid-19 crisis, heb jij er als eventbureau meer dan ooit baat bij om lid te worden van het Expert Center Event Marketing van de Association of Communication Companies. De Covid-crisis heeft immers aangetoond dat wij als eventsector veel te versnipperd zijn en daardoor minder gehoor vinden bij politieke instanties dan de populaire festival-, cultuur- en sportsector," luidt het. Een volgende stap is de erkenning van E-C als officiële Belgische werkgeversorganisatie, met het oog op de oprichting van een eigen Paritair Comité voor de sector: "Dit kan enkel gebeuren wanneer we voldoende gewicht in de schaal leggen en alle verenigingen onder E-C voldoende representatief zijn voor hun vakgebied, op het vlak van aantal bedrijven en werknemers. 
Vandaar deze oproep: door je aan te sluiten bij ACC, versterk je de kracht van E-C als lobby-apparaat en kunnen we optreden als één blok, één sterke sector. ACC wordt dan jouw stem binnen E-C, waardoor je continu op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen, maandelijks mee kan aanschuiven bij updates, vragen kan stellen mbt jouw steunmaatregelen, enz."