4 maart is Internet Safe and Fun Day

Communication / News

Hoewel Belgische jongeren verzot zijn op internet, springen ze er niet altijd voorzichtig mee om. Surfen op het internet biedt duizenden mogelijkheden, maar kan tegelijkertijd een moeilijke evenwichtsoefening zijn waarbij onze jongeren begeleid moeten worden. Jongeren en kinderen aanzetten tot een rijk en creatief, maar veilig gebruik van digitale middelen is dus noodzakelijk.

Child Focus zet zich jaarlijks in om in partnerschap met internetindustrieën, via de“Internet Safe & Fun” workshops, kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar hiervoor te sensibiliseren. Op woensdag 4 maart stappen daarom 70 medewerkers van Proximus, Sopra Steria, Xylos en Microsoft vrijwillig naar meer dan 140 klassen uit het lager onderwijs in België. Daar zullen ze, nadat ze zelf werden opgeleid door Child Focus, meer dan 3500 leerlingen wijzen op de troeven van internet, maar ook op de risico’s die eraan verbonden zijn. Dankzij deze actie, die sinds 2010 twee keer per jaar wordt georganiseerd, werden al meer dan 100.000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar gesensibiliseerd.

Tijdens interactieve lessen zullen de kinderen aan de hand van vragen aan het nadenken worden gezet over hun gedrag online. Het is in de eerste plaats de bedoeling om de kinderen te sensibiliseren, maar ook de leerkrachten blijven niet in de kou staan: ze krijgen van de vrijwilligers materiaal dat hen kan helpen om aan internetopvoeding te doen. Aan de hand van de ‘Catalogus van het preventiemateriaal van Child Focus rond jongeren en het internet’ kunnen ze dieper ingaan op bepaalde aspecten van de problematiek.