ACC reikt hand naar hogescholen en universiteiten

Communication / News

ACC, de Belgische koepelvereniging voor communicatiebedrijven, publiceert een whitepaper om de instroom van jong talent naar de sector te verzekeren. De communicatiesector zit immers in de lift. Meer dan ooit nemen communicatiebureaus de rol op van businesspartners voor hun klanten. Ze begeleiden hen door veranderingsprocessen en nemen consumenten, stakeholders en werknemers mee in het verhaal. Om die groei te voeden, zijn creatieve bureaus op zoek naar jong talent met heel specifieke talenten. Mensen die creativiteit kunnen verbinden aan strategisch inzicht en de nodige assertiviteit hebben om hun klanten te begeleiden doorheen complexe veranderingsprocessen. En net die profielen blijken vandaag moeilijk te vinden. Uit de whitepaper vloeien meteen drie concrete initiatieven voort die bureaus en scholen dichter bij elkaar moeten brengen, zodat meer en beter gekwalificeerde starters de weg vinden naar de creatieve sector: een brede bevraging, de oprichting van een ‘Expert Center Young Talent’ én de ontwikkeling van het online platform ‘School Corner’.

“Reclamejongens” van toen zijn vandaag creative consultants

Communicatie heeft nog nooit zo een prominente plaats ingenomen in onze samenleving als vandaag. En dat is ook niet zo verwonderlijk. De wereld evolueert steeds sneller en organisaties willen zich zo flexibel mogelijk aan deze wijzigende omstandigheden aanpassen. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Denk maar aan de digitale transformatie waar veel bedrijven vandaag nog voor staan of de enorme maatschappelijke shift die we tijdens de coronacrisis in alle delen van onze samenleving voelden. Transformatieprocessen zonder communicatie zijn echter gedoemd om te mislukken. Verandering leidt onvermijdelijk tot weerstand. Daar biedt communicatie een antwoord. Met de juiste aanpak, empathie en heldere boodschappen neem je als organisatie of als merk onbegrip, twijfel of negatieve emoties, en dus ook weerstand, weg.

Marc Fauconnier, voorzitter van ACC legt uit: “In die context van transformatie heeft ook het communicatievak zich heruitgevonden. De “reclamejongens” van toen zijn vandaag creative consultants en businesspartners voor hun klanten geworden. Ze begeleiden hen door ingrijpende veranderingsprocessen en nemen consumenten, stakeholders en werknemers mee in het verhaal. Communicatie is niet langer een nice-to-have, het is een essentieel onderdeel geworden van goede bedrijfsvoering. Eén ding is zeker: ons vak zit in de lift.”

Roep om jong talent met specifieke talenten

Om de groeiende vraag naar strategisch communicatieadvies te voeden, zijn communicatiebureaus op zoek naar een nieuw soort jong talent. Mensen die creativiteit en strategisch inzicht kunnen verbinden en die voldoende assertief zijn om hun klanten te begeleiden doorheen complexe veranderingsprocessen. En net deze profielen vinden nog te weinig hun weg naar de sector.

Johan Vandepoel, CEO van ACC beaamt: “De evolutie die onze sector heeft doorgemaakt heeft zich jammer genoeg nog niet vertaald naar het brede publiek én naar ons eigen HR-beleid. We worden door sommigen nog steeds geassocieerd met de ‘storende’ reclameblokken tijdens je favoriete tv-programma. Vandaag zijn creatieve bureaus echter zoveel meer dan dat: we zijn echte partners geworden voor onze klanten, die met hen meedenken om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Een sterk economisch begrip, inzicht in businessmodellen en ervaring met datamining en -analyse worden dus steeds belangrijker, ook in het communicatievak. Starters in bureaus moeten de complexe situatie van hun klanten begrijpen en de impact van hun campagnes kunnen meten.”

Whitepaper als kick-off

De whitepaper, die de titel “Jong Talent als motor van transformatie” kreeg, vormt een eerste stap in een traject, samen met communicatiebureaus, opleidingen en starters, dat moet toelaten de instroom van jong talent, met de nodige kwaliteiten, naar de sector te verzekeren. Voor de whitepaper bracht ACC creatieve bureaus en verschillende communicatieopleidingen van Belgische hogescholen en universiteiten samen om de kennis en verwachtingen van de sector, opleidingen en starters beter op elkaar af te stemmen.

Onder de vorm van dit document worden op basis van de resultaten van de enquête en de World Cafés drie aanbevelingen gedaan, ondersteund door concrete actiepunten voor alle partijen: ga voor T-shaped, zet de sector in de verf én groei jong talent (meer info: zie whitepaper).

Drie concrete initatieven

De whitepaper is een uitnodiging aan bureaus, opleidingen en starters om mee te werken aan de sector van morgen en vertaalt zich meteen in drie concrete initiatieven die hun onderlinge wisselwerking moet versterken:

  1. Voortbouwend op de inzichten van de World Cafés start ACC met een brede bevraging bij de opleidingsverantwoordelijken. De rondvraag wil de noden van hogescholen en universiteiten inventariseren en samenwerkingsmogelijkheden in kaart brengen.
  2. Door de oprichting van een Expert Center Young Talent zullen opleidingshoofden en people managers op regelmatige basis samenkomen om zo nieuwe hulpmiddelen en diensten te ontwikkelen voor nog betere opleidingen.
  3. ACC zal eerstdaags ook School Corner lanceren; een online platform waarop vraag en aanbod op het vlak van gastsprekers, bureaubezoeken, stageplaatsen, speedating-sessies, opleidingspakketten en onderzoekstrajecten samenkomen.

ACC is opgetogen over de dynamiek die is ontstaan met de verschillende onderwijsinstellingen. “We kijken uit om samen met de opleidingsverantwoordelijken, docenten en professoren actief aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit de whitepaper en we staan open voor alle suggesties en initiatieven op dit vlak,” besluit het.