Accent pakt Brusselse werkloosheid aan met Jobs in Flanders project

Communication / News

Jobs in Flanders, het pilootproject van Accent om de Brusselse werkloosheid en openstaande Vlaamse vacatures aan te pakken, slaat aan. Met dat initiatief wil Accent mensen die in Brussel wonen en op zoek zijn naar werk overtuigen om in Vlaanderen aan de slag te gaan. Op één maand tijd zijn 10 mensen bereid gevonden om in Vlaanderen een job aan te nemen. Twee van hen zijn al effectief verhuisd en gestart in hun nieuwe job. Gezien de positieve resultaten zal Accent het project nu volledig integreren in haar structuur.

Het aantal openstaande vacatures in Vlaanderen schommelt op dit moment tussen 250.000 en 300.000, en dat terwijl het grootste deel van de Vlaamse bevolking aan het werk is. Een groot contrast met het Brussels Gewest, waar de werkloosheidsgraad 15% bedraagt. Om hieraan te verhelpen, wil Accent met Jobs in Flanders de Brusselse werkzoekenden een uitweg bieden en in Vlaanderen aan een job helpen. “Eigenlijk is het aan de overheid om gewest overschrijdende initiatieven aan te moedigen. Op vandaag zien we een groeiend bewustzijn over deze problematiek bij politici, maar dat is nog niet vertaald in concrete acties,” zegt Anna Gaik, general manager bij Accent. “De verschillende bevoegdheden van de betreffende regio’s zijn niet genoeg op elkaar afgestemd en daardoor blijft het beoogde resultaat uit. Met Jobs in Flanders wil Accent alvast een aanzet geven.”

Het vacatureprobleem in Vlaanderen is niet enkel te wijten aan de lage werkloosheidsgraad in het Vlaamse Gewest (4%). De instroom van uitzendmedewerkers vanuit landen zoals Polen, Portugal, Roemenië en Moldavië is de afgelopen maanden ook stilgevallen. De werkloosheidsgraad in die landen is op dit moment vergelijkbaar met die in Vlaanderen, waardoor mensen niet meer naar het buitenland moeten trekken voor een job. In Polen bijvoorbeeld is de werkloosheidsgraad amper 3,4%. Vlaamse vacatures raken hierdoor ook via buitenlandse instroom niet langer ingevuld.

Mensen van buiten Vlaanderen aan het werk krijgen vereist ook de nodige begeleiding. Een derde van de Brusselse werklozen hebben trouwens een migratieachtergrond. Met Jobs in Flanders helpt Accent deze mensen niet alleen aan een job, ze krijgen ook de juiste begeleiding. Zo zal Accent helpen met de zoektocht naar huisvesting, en krijgen ze ondersteuning op gebied van integratie en taal. Het uitzendbureau heeft op vlak van migratie en integratie de nodige expertise kunnen opbouwen dankzij haar ervaring met de instroom vanuit het buitenland. Zo hebben ze al zo’n 250 mensen kunnen integreren.

Accent weet dat de weg naar een lagere werkloosheidsgraad in Brussel en minder vacatures in Vlaanderen nog lang is. “We beseffen dat het vacatureprobleem in Vlaanderen hiermee niet volledig opgelost raakt maar geloven wel dat we op deze manier een deel van de vacatures kunnen invullen,” zegt Anna Gaik. “Tegelijk willen we met Jobs in Flanders ook een steentje bijdragen aan het maatschappelijke probleem waarbij allochtone jongeren moeilijk aan een job geraken. Er zullen binnen Accent twee mensen full-time ingezet worden op dit project.”