Actiris en Bonka Circus kijken verder dan je cv

Crea / News

Een cv met gaten in, weinig ervaring of geen diploma: als werkzoekende zijn het allemaal factoren die de zoektocht naar een job kunnen bemoeilijken. Maar bij Actiris kijkt men verder dan je cv. Deze werkwijze vormt de basis van hun nieuwe campagne, die loopt van 7 oktober tot midden december. 

Alle afgebeelde mensen hebben drie gemeenschappelijke punten: ze zijn afkomstig uit Brussel, ze zijn werkzoekende én hun cv presenteert hen niet als de ideale kandidaat. “Maar met deze campagne tonen we het tegendeel,” stelt Vincent Janssen, creatief directeur bij Bonka Circus. “Ondanks dat hun cv hen niet als de ideale kandidaat voorstelt, wijzen we op de persoonlijke soft skills én bijhorende meerwaarde die deze persoon te bieden heeft.”

Voor de campagne werden 100 Brusselse werkzoekenden gzocht en geïnterviewd uit alle 19 Brusselse gemeenten. Hieruit ontstonden 100 verschillende verhalen, waaruit persoonlijke competenties ontdekt en ingezet werden. De rug van de werkzoekende werd gefotografeerd, zodat de toeschouwer zich alleen focust op de competentie en niet op de identiteit van de gefotografeerde werkzoekende. Want het mag niet gaan om sociale klasse, leeftijd of geslacht, het moet uitsluitend gaan om competenties. En die zijn minstens net zo belangrijk als het cv van de persoon.

De campagne wordt op het terrein gevoerd, via affichage die zo dicht mogelijk bij de werkzoekenden staat, via kleine affichagepanelen aan winkels, restaurants en dergelijke meer. De affiches van elke gefotografeerde werkzoekende worden ook opgehangen in hun eigen buurt. Ze werden om die reden ook gemaakt op herkenbare plekken in de Brusselse gemeentes.

Ook op het gebouw van Actiris worden de werkzoekenden getoond met levensgrote affiches. Zo wordt er aan passerende werkzoekenden ook meegegeven dat bij Actiris hun competenties voorop gesteld worden in de zoektocht naar een job.