AG Insurance zet in op digitaal


Communication / Innovation / News

vivay_banner_1600x350-jpgNet als eerder dit jaar met de lancering van Yongo, zet AG Insurance ook met het nieuwe VIVAY sterk in op het digitale. Met VIVAY biedt AG Insurance soepele en eenvoudige oplossingen voor specifieke groepen die bijzonder kwetsbaar zijn indien plots een inkomen zou wegvallen of zich in het gezin een gezondheidsprobleem voordoet. Het sluiten van een VIVAY-contract gebeurt dan ook volledig digitaal en met een minimum aan administratieve formaliteiten. De website bevat daarnaast een schat aan algemene ondersteunende artikels, productinformatie en video-getuigenissen.

« VIVAY is een overkoepelend en innoverend concept dat verschillende verzekeringsformules omvat, maar die alle binnen dezelfde filosofie en dezelfde doelstellingen kaderen, » vertelt Eric Vanbrusselen, directeur business development life insurance. « In de eerste plaats willen we gemoedsrust bieden, zowel financieel als qua levenskwaliteit, voor gezinnen of alleenstaanden die getroffen worden door invaliditeit, ziekte, een overlijden of jobverlies. Bovendien doen we dit met zeer eenvoudige, gestandaardiseerde waarborgen met meestal vaste maandelijkse vergoedingen gedurende een beperkte periode. Dit juist om de meest dringende noden op te vangen zodat de alleenstaande of het gezin de tijd en mogelijkheid krijgt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. »

De klant heeft in elk type verzekering de keuze uit drie formules waarmee hij, naargelang zijn behoeften, de hoogte van de verzekerde bedragen en de premie bepaalt. In de basisformule schommelt die premie tussen 4 en 12 euro per maand.