Ambitieus transformatieplan VRT doet banen sneuvelen

Media / News

De VRT heeft een ambitieus plan klaar om de toekomst van de publieke omroep in Vlaanderen en Brussel te garanderen. Dat plan omvat een grondige transformatie die ook belangrijke gevolgen heeft voor de VRT-organisatie en haar medewerkers. Een opvallend gevolg is dat er 70 banen worden uitbesteed en 166 banen zullen sneuvelen. Frederik Delaplace, CEO van de VRT: "De publieke omroep heeft een multimediale groeisprong nodig en moet die realiseren binnen een uitdagend financieel kader. Daarom hebben we een ambitieus transformatieplan klaar waarin we duidelijke keuzes maken en streven naar nog meer efficiëntie in onze werking. Het plan is ingrijpend, maar enkel op die manier kan de VRT haar publieke opdracht ook in de toekomst waarmaken."

Transformatieplan

Om de toekomst van de publieke omroep binnen een uitdagend financieel kader veilig te stellen, kiest de VRT voor een transformatieplan met duidelijke ambities. Zo is en blijft Thuis een kroonjuweel van de VRT. De investeringen die nodig zijn om de toekomst en uitbouw van de dagelijkse fictiereeks te garanderen, kan de VRT niet alleen dragen. Daarom heeft de VRT de intentie om de productie van Thuis te laten overnemen door een externe partner met een ruime ervaring in fictie, met de garantie op investeringen in mensen, de studio's, de omkaderende faciliteiten, de technische infrastructuur en locatie. 70 VRT-werknemers, die het grootste deel van hun werktijd aan Thuis besteden, stappen dan over en krijgen deze partner als nieuwe werkgever.

  • Wat verandert er nog? De VRT bouwt aan een multimediaal intern productiehuis, zowel op het vlak van content als op het vlak van technologische omkadering. De VRT gaat daarnaast op zoek naar kansen om haar inkomsten te maximaliseren, bijvoorbeeld door het valoriseren van eigen formats en door partnerships gecentraliseerd aan te gaan. Tegelijk beperkt de VRT haar externe uitgaven door een aangescherpt aankoopbeleid en door een aanpassing van de bonusregeling met externe producenten. De VRT investeert ook in 30 nieuwe jobs voor mensen met digitale expertise. Daarnaast investeert de omroep in gerichte digitale opleidingen voor zijn medewerkers. De VRT maakt voorts gericht keuzes op het vlak van multimediale content, automatisatie en efficiënties in de eigen werking.
  •  
  • Zoals gezegd gaat de interne transformatie gaat gepaard met een daling van het personeelsbestand. Dat komt neer op het niet-vervangen van 50 medewerkers in natuurlijke uitstroom (pensionering) en een gerichte uitstroom van 116 medewerkers, in functie van de toekomstplannen. "Met de aankondiging van dit transformatieplan, start de directie van de VRT constructief overleg met de vakorganisaties over de uitwerking ervan, om samen de multimediale ambities van de VRT te realiseren," meldt de VRT nog.