AMMA 2024: sector wordt nog actiever betrokken bij evaluatie AMMA-cases

Awards / News

CommPass heeft het vernieuwde reglement en de activiteitenkalender van de Annual Master in Media Awards 2024 bekend gemaakt.

Fundamenteel verandert er niet veel: CommPass bouwt verder op de soliede erkende procedures van de vorige jaargangen. Het proces voor toekenning van de awards wordt enigszins aangepast om de efficiëntie van de grote AMMA Jury, van meer dan 160 leden, te verbeteren. De ervaring van vorig jaar, toen de jury het recordaantal van 173 dossiers diende te verwerken, leert dat deze aanpassingen zeker niet overbodig zijn.

In bepaalde categorieën krijgt de finale AMMA Jury, onder leiding van José Fernandez, Chief Customer Experience, Marketing & Digital Officer bij Dieteren, meer beslissingsrecht en dus ook meer verantwoordelijkheid. Zo zal de finale jury op het einde van de zitting beslissen op basis van de ingediende dossiers in verschillende categorieën of er een award “Advertising Brand of the Year” wordt toegekend aan een merk dat zich door zijn communicatie bijzonder onderscheiden heeft tijdens het afgelopen jaar.

Meer Expertjury’s voor het selecteren van genomineerden en winnaars

Er kunnen dossiers ingediend worden in 14 categorieën die elk betrekking hebben op een specifiek domein van media-expertise.

Vanaf dit jaar kan dezelfde case in maximaal 2 categorieën worden ingediend. Men zal dus zorgvuldig de domeinen moeten uitkiezen waarin de campagne werkelijk uitblinkt en een verschil kan maken.

De AMMA's omvatten 2 groepen van onderscheidingen: de "Cases Awards" en de "Talent Awards". De eerste hebben als onderwerp campagnes en ontwikkelingen die het afgelopen jaar impact hebben gehad. De "Talents Awards" zijn gericht op individuen of teams die een stempel hebben gedrukt op de sector in 2023.

In de meeste (10) categorieën worden de dossiers eerst geëvalueerd door een expertjury om een eerste selectie door te voeren.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van het jureringsproces van de 14 AMMA categorieën: 

Nieuw dit jaar is dat dossiers in de brede categorie 'Best Use of 1 Medium' worden behandeld tijdens één juryzitting met vertegenwoordigers van mediavakverenigingen zoals WEMedia, VIA, IAB, enz. Op die manier hoopt CommPass dat de beste cases binnen deze categorie nog meer mediaprofessionals zullen inspireren. 

Voor de evaluatie van de categorie Media Brand of the Year wordt beroep gedaan op de Expert Groep van Club 33, samengesteld uit jonge mediaprofessionals.

Inspirerende Events in de AMMA kalender

CommPass nodigt traditiegetrouw de hele sector uit om de waardevolle inhoud van de beste cases inzake media-expertise te ontdekken. Dossiers binnen de categorieën 'Media Research of the Year' en 'Innovation & Development of the Year' worden traditioneel gepresenteerd aan de AMMA-jury en het publiek tijdens de CommPass Research & Innovation Sessie op 28 maart.

De genomineerde cases in 6 categorieën worden beknopt gepresenteerd aan het publiek in aanwezigheid van de AMMA Jury op het podium van de UMA Get Together Best Media Campaigns op 15 mei.

De winnaars worden geproclameerd tijdens de feestelijke AMMA Ceremony op 6 juni.

Met de steun van de AMMA-sponsors, zal CommPass ook dit jaar de presentaties en video’s van de genomineerde dossiers delen op zijn website. 

U verneemt alles over het AMMA-reglement, de voorwaarden voor deelname en de evenementen in de AMMA-kalender 2024 op www.commpass.media.