Ann Hoerée volgt Wout Dockx op bij CommPass

News / People

Enkele weken nadat Gino Baeck als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van CommPass verkozen werden, werd Ann Hoerée aangesteld tot directrice van CommPass. Ann Hoerée volgt Wout Dockx op, die laatste 8 jaar zowel voorzitter als directeur van CommPass was en zorgde voor de koers- en naamswijziging van GRP naar CommPass. Hij blijft actief in de raad van bestuur als vertegenwoordiger van VIA en zal zo verder blijven bijdragen aan de vereniging.

Het dagelijkse bestuur van CommPass zal door het nieuwe team: Gino Baeck (voorzitter), Christine Van den Berghe (ondervoorzitter), Bernard Scheray (penningmeester) en Ann Hoerée (directrice) in goede banen worden geleid. "Ik ben een persoon die verbinding zoekt. Ik zie potentieel in de verdere uitbouw van deze mooie media community en wil deze vertaald zien in een breder  draagvlak. Mijn ervaring vanuit de bureauwereld als vanuit media, zowel online als offline, kan mij alleen maar helpen om de verwachtingen van alle leden beter te begrijpen en te vertalen in aangepaste oplossingen. Wout heeft fantastische werk voor CommPass verricht de afgelopen jaren en ik ben blij dat ik op zijn verdere steun kan blijven rekenen.Ik kijk ook uit naar de samenwerking met Gino en Christine en het voltallige bestuur, om samen succes te boeken. Empowering Media People, drie woorden die me op het lijf geschreven zijn," zegt Ann Hoerée enthousiast.

Ik geef met vertrouwen de fakkel over aan de nieuwe ploeg. Het werd tijd om het bestuur te vernieuwen en te verbreden, en zo de dynamiek intact te houden. Als bestuurder zal ik verder mijn steentje blijven bijdragen aan de werking van deze vereniging die me nauw aan het hart ligt”, voegt Wout Dockx toe. 

CommPass, opgericht in 1987, staat in voor het bevorderen van alles wat verband houdt met media in de ruime zin van het woord: strategie, planning en onderzoek en dit over alle “touchpoints” heen. Ze richt zich tot iedereen die met “media” bezig is. CommPass verdedigt geen belangenen tracht zijn missie waar te maken via de volgende activiteitsdomeinen: Sessions, Media School, Knowledge center, Amma-Awards en Club 33. Empowering Media People” is en blijft de missie van CommPass: mensen die van ver of dichtbij te maken hebben met “media” ondersteunen met activiteiten die hen vooruithelpen en de waarde van het “mediavak” beter naar voor brengen. Gino Baeck: “Ann is unaniem door de raad van bestuur van CommPass goedgekeurd. Als de voordracht, het debat en de goedkeuring slechts 15 minuten in beslag nemen dan weet je dat je een goede keuze hebt gemaakt. Ann heeft de juiste capaciteiten om succesvol te zijn in deze nieuwe rol.  Ze is goed georganiseerd, begrijpt alle partijen gezien haar historiek zeer goed, is een efficiënte “minesweeper”, is diplomatisch maar toch daadkrachtig. Ik kijk er enorm naar uit om met Ann, Christine, Bernard en de voltallige Raad van Bestuur mooie zaken te realiseren voor iedereen die actief is in Medialand. Ik wil Wout Dockx bedanken om CommPass te brengenwaar het vandaag staat.Op dit elan willen we verder bouwen.”

Ann Hoerée blijft, naast haar functie als directrice en bestuurder van CommPass, ook actief o.a. als marketing consultant voor het Communicatie Centrum.