#bentuproximus?

Communication / News

 

proximus

Proximus vervangt Belgacom als bedrijfsnaam voor klanten, leveranciers en medewerkers. En op de beurs staat het aandeel genoteerd als “PROX”, in de plaats van “BELG”. “Deze naamsverandering is voor het grote publiek intussen geen echte verrassing meer. Ze is het sluitstuk van onze rebranding en kadert in onze ambitie om tegen 2016 weer aan te knopen met duurzame groei,” zegt CEO Dominique Leroy. In september 2014 bracht Belgacom alle producten en diensten al onder één commercieel merk, Proximus. De naamsverandering van het bedrijf was dan ook een logische volgende stap. Op voorstel van de raad van bestuur besliste de buitengewone Aagemene vergadering op 15 april 2015 om haar maatschappelijke benaming (BELGACOM NV van publiek recht) te wijzigen in PROXIMUS NV van publiek recht. Na bijna 23 jaar behoort de naam Belgacom tot de geschiedenis. Vandaag 19 april werd de Proximus-vlag gehesen op de Proximus-torens. De naamsverandering voor klanten, leveranciers en medewerkers gaat effectief in op 22 juni. Vanaf dan is alle bedrijfsinformatie te vinden op de nieuwe corporate website www.proximus.com (i.p.v. www.belgacom.com). Voor producten en diensten kunnen klanten terecht op www.proximus.be.