BeoBank koppelt sponsoring aan resultaten

Marketing / News

Het bedrag van uw sponsorinvesteringen koppelen aan de resultaten van uw club (of sport) naar keuze, het is een benadering zonder gelijke. Ons land kent nochtans een schoolvoorbeeld, met BeoBank en KRC Genk. BeoBank, een filiaal van Crédit Mutuel Nord Europe, is sinds september 2013 de hoofdsponsor van Genk. Dit sponsorpartnerschap is onderhevig aan de sportieve resultaten, een zeldzame modus operandi op onze markt. De meeste actoren zijn beducht voor een soortgelijke praktijk. Maar voor Cyril Guilloret, marketing & digital director bij BeoBank, is het « de toekomst van de sponsoring ! » De voetbalclub en de bank waren het snel eens over de formule. « Bij sponsoring zijn drie pijlers van belang : de weerklank in de media, de termijn en de activatie. Voor de eerste pijler is de aanwezigheid in de media gekoppeld aan de resultaten van de club. In onderling akkoord met Genk hanteren we een bonus-malusformule, gekoppeld aan de sporieve resultaten van KRC. » Met als gevolg dat de aanvankelijke investering, ongeveer één miljoen euro, met 30% kan variëren, in positieve of in negatieve zin ! « In het seizoen 2014-2015 heeft Genk niet geschitterd. Ze zaten niet in de play-offs 1. Onze zichtbaarheid heeft daaronder geleden, » zegt onze gesprekspartner, die overigens sterk in deze praktijk gelooft. « Die is courant in de Angelsaksische wereld en ik denk dat de Belgische sportwereld net als de adverteerders er veel mee te winnen hebben. »