Bij de spaarkas telt iedereen mee

Crea / News

caisseepargneDe Franse Caisse d’Epargne lanceerde op 12 februari een film die zich richt tot personen die onder voogdij of curatele staan van hun familie. De bank wil zich engageren voor het welzijn van die mensen. "Het is de eerste keer dat een bank die zo belangrijk is voor 330.000 mensen in die situatie zich hierover zo duidelijk uitspreekt," zegt Cédric Mignon, development director van Caisse d’Epargne.

Ontdek de beste internationale reclamespots, u gepresenteerd door PUB, op de website van AdForum.

https://www.youtube.com/watch?v=cRxMJH8i1wI

Credits

Annonceur : Caisse d’Epargne

Cédric Mignon, Thierry Martinez, Chantal de Vitry, Florence Ramaugé Agence : Altmann + Pacreau

Directeur de création : Olivier Altmann

Responsables agence : Edouard Pacreau / Claire Roy-Thermes / Jessy Teboul / Mathieu Bliguet / Quentin Grimal / Etienne Feroul

Productrice TV : Jessica Piergiovanni

Production, réalisation des films :

Réalisateur : Philippe André

Producteur : Patrick Barbier / Wanda

Production son : Lamaisondeproduction

Musique : « A heartbreak » (Julia Stone, Angus Stone)

Voix off : Vincent Grass