Bpost mikt op home delivery

20140225 - BRUSSELS, BELGIUM: Bpost new CEO Koen Van Gerven pictured during a press conference of Belgian post company bpost, Tuesday 25 February 2014. Van Gerven is presented as new CEO, he was appointed by federal ministers council earlier today to succeed to Thijs. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Vertaalde artikels

Probeert u met Combo een centrale rol in de home delivery op te nemen?
Koen Van Gerven: “Uit de tests die we daarrond gedaan hebben, merken we een aantal maatschappelijke evoluties zoals een verouderde bevolking, een gebrek aan tijd, zaken rond mobiliteit, het ontwikkelen van alles wat met e-commerce te maken heeft, enz. Dat zijn maatschappelijke evoluties waar we met onze last mile een antwoord op hebben. Vandaar dat we begonnen zijn om een aantal pilootprojecten op te zetten om de manier van werken beter te begrijpen. Wat hebben we daaruit geleerd? Ten eerste dat we zaken die besteld worden door de eindklant of de ontvanger kunnen hergroeperen, combineren en afleveren op afspraak op een correcte technische manier. Als er bijvoorbeeld voedsel bij zit, kunnen we tegemoetkomen aan de regels van de voedselveiligheid.”
“Een tweede zaak die we in die pilootprojecten hebben proberen te onderzoeken, is een goed beeld krijgen van wat de klant verwacht en wat hij op die manier wil krijgen. We zijn begonnen met een zeer breed palet aan te bieden en zijn tot het besef gekomen dat het eigenlijk vooral om groceries gaat en dat al de rest een beetje voor de galerij is. Het aanbod waarmee we dus starten, is minder breed dan dat we dachten dat het moest zijn.”
“Derde leerpunt betreft hoe en hoeveel mensen daarvoor willen betalen. En ten vierde de vaststelling dat wij een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van die digitale wereld, maar onvoldoende goed geplaatst zijn om die markt zelf te ontwikkelen. Wij kunnen die markt wel volgen, maar het aansturen van die ontwikkeling moet van de retailers komen. Wij moeten hen dus mee hebben. We moeten nu dus enerzijds onze rol goed inschatten om die ontwikkeling te ondersteunen, anderzijds zien we in het buitenland dat er echt iets bezig is. Je ziet het in Duitsland, in Nederland, in Scandinavië en uiteraard in de Verenigde Staten met Amazon en met Google. Het komt hoe dan ook naar België en daarom zijn we er nu al mee begonnen in samenwerking met retailers. De vraag is of het vanuit de Belgische markt zal ontstaan, want in de meeste markten zien we dat de driver uit het buitenland komt. Maar in ieder geval denken we dat dit een dermate belangrijke evolutie is, dat we klaar moeten zijn. We denken ook dat we degene zijn die daar een zeer belangrijke rol in kunnen spelen omdat home delivery een verhaal van densiteit is en met onze last mile zijn we heel goed geplaatst om een neutrale rol te spelen. Want ik denk dat het heel moeilijk zal zijn voor de verschillende spelers om dat op zichzelf te laten rendabiliseren. Dat duiden de voorbeelden in het buitenland aan.”

Hoe staat het met alles wat betreft datamining? Is dat een dienst die u verder wil uitbreiden en aanbieden aan adverteerders?
Koen Van Gerven: “Laten we zeggen dat we data gebruiken ter ondersteuning van onze commerciële mail en direct mail activiteiten. We zitten op heel wat operationele data en die kan je als big data benoemen. We hebben daar nog niet veel mee gedaan en zijn nu aan het onderzoeken hoe we dat kunnen exploiteren en of er daar added value voor is. Maar het is nu nog te vroeg om daar echt een dienst rond te bouwen. Eén van de elementen die ons daarin bezighoudt, is alles wat privacy betreft. Wij kunnen vandaag perfect zeggen hoeveel brieven er in elke brievenbus binnenkomen en in heel wat gevallen weten we ook wie de afzender is. Maar het exploiteren van die gegevens is heel delicaat en moet beantwoorden aan de wetten rond de privacy. Het bewaren van het briefgeheim is vandaag nog cruciaal.”

Maar online wordt daar niet zo nauw naar gekeken door spelers zoals Google of Facebook.
Koen Van Gerven: “Dat klopt. Laten we naar het meest gevoelige gaan en dat is het briefgeheim. Als je ziet hoe bedrijven zoals Google daarmee omgaan met Gmail of ook Facebook die de inhoud van elk bericht analyseren en door analysemachines laten gaan om te commercialiseren. Wij denken dat de hoeksteen van communicatie tussen burgers het briefgeheim blijft, dat is trouwens zo neergeschreven in de grondwet. En zo lang dat in dat wettelijk kader staat, willen wij ons daaraan houden. We gaan dus niet hetzelfde beginnen doen zoals een Google of een Facebook (Koen Van Gerven verwijst hierbij naar de film 'Gmail man' die op Youtube te zien is en aantoont hoe Gmail de brieven leest van iedereen die iets over het net stuurt). Wij zijn dus inderdaad correcter dan een aantal anderen. Maar voor mij is het feit dat die anderen niet correct zijn geen reden om een aantal verworvenheden of een aantal aspecten van een regelend kader overboord te smijten.”