BRUZZ, een sterk merk in Brussels medialandschap?

Media / News / Research

Sinds 2017 meet Bruzz op structurele manier de naambekendheid, het bereik en het gebruikersprofiel van zijn verschillende mediakanalen. De studie werd opgezet door TNS Media, ondertussen Kantar, via telefonisch onderzoek bij een ruime steekproef (van ongeveer 1.300 respondenten, 16+) in Brussel en de rand. De studie van 2017 gold als nulmeting en kreeg een vervolg in het eerste kwartaal van 2018 en van 2020. De studie wordt gevoerd in het Nederlands, het Frans en het Engels en geeft dus ook een beeld van het bereik van Bruzz bij anderstalige doelgroepen.

Naambekendheid

Bruzz werd als nieuw en overkoepelend mediamerk van de Vlaams-Brusselse media gelanceerd in april 2016. De naambekendheid van het nieuwe merk werd voor het eerst gemeten in het eerste kwartaal van 2017 en lag toen reeds op 31%. Vier jaar later, in 2020, is de naambekendheid Bruzz verder gestegen tot 49%, ofwel één op twee van de bevolking van Brussel en de rand. De naambekendheid is het hoogst bij Nederlandstaligen (73%). Bij anderstaligen ligt de naambekendheid op 39%. In de Rand kent 54% Bruzz, in Brussel is dat 47%.

Maandbereik

Bruzz heeft een stabiel, licht stijgend, maandbereik. Dat wijst op het succes van het fusie-project van de Vlaams-Brusselse media. Op maandbasis heeft Bruzz 256.100 unieke gebruikers in Brussel en in de rand rond Brussel. Ruim één op vijf, 21,4% van de bevolking, raadpleegt minstens één keer per maand minstens één van de Bruzz media. Bij de nulmeting in 2017 lag het bereik van Bruzz met 229.000 unieke gebruikers per maand op 19,5%.

Bruzz media

Met respectievelijk 115.000 unieke kijkers en 113.100 unieke lezers hebben Bruzz televisie en Bruzz magazine het grootste maandbereik. De bereikcijfers van het magazine wijzen op een geslaagde éénmaking van het magazine. In april 2017 werden de toenmalige Bruzz krant (actua) en het aparte Bruzz cultuurmagazine (agenda) samengebracht tot één stadsmagazine. Bruzz radio bereikt maandelijks 52.800 unieke luisteraars binnen het studiegebied van Brussel en de rand. Het bereik van Bruzz 98.8 buiten de Rand werd niet gemeten in deze studie.

De digitale media van Bruzz, de website en de social media, hebben in het onderzoeksgebied respectievelijk 59.700 en 68.800 unieke gebruikers per maand. Bruzz is actief op Facebook Instagram, Youtube en Twitter en heeft zijn aanwezigheid op de social media de afgelopen jaren gevoelig opgedreven. Voor de website wijzen de cijfers uit Google Analytics op een veel hoger bereik op nationaal vlak, dat dus de regio van Brussel en de rand overstijgt (347.026 unieke bezoekers, februari 2020).

De evolutie over de drie jaar, sinds de opstart van de studie in 2017, wijst op een stabiel bereik van de verschillende media van Bruzz. In de tussentijdse studie van 2018 werden enkele schommelingen opgetekend, maar die vlakken zich grotendeels uit.

Bruzz radio noteert over de drie jaar een lichte daling. Die kan worden toegeschreven aan de uitgesproken profilering van Bruzz radio als jonge ‘urban’ stadszender (die door zijn muziekprofiel misschien minder in de smaak valt bij een ouder publiek). Bovendien werd in de recentste studie opnieuw groei opgetekend.

Doelgroepen

De gemiddelde leeftijd van Bruzz is 45,6 jaar. Die leeftijd ligt dicht bij de gemiddelde leeftijd van de populatie (16+, 46 jaar) en is bijna twee jaar jonger dan in 2018 (47,3 jaar). De recentste studie wijst dus op een merkelijke verjonging van het profiel. Een derde van de Bruzz gebruikers (33%) is jonger dan 34 (83.800), een sterke stijging ten opzichte van 25% in 2018. In de leeftijdscategorie 35-54 heeft Bruzz 91.700 gebruikers (36% van het totaal) in de categorie 55+ heeft Bruzz 80.500 gebruikers (31%). Op vlak van leeftijd hebben de verschillende kanalen een verschillend profiel. Televisie en print bereiken een ouder publiek, radio en de digitale media (met social als uitschieter) hebben een merkelijk jonger profiel.

Bruzz is zeer selectief op Nederlandstaligen (selectiviteitsindex 164), maar bereikt ook een belangrijke groep anderstaligen. Bruzz bereikt 110.000 Nederlandstaligen of -kundigen in Brussel en De Rand (35,1%), iets minder dan de helft (43%) van het totale maandbereik. Die respondenten hebben voor een Nederlandstalig vraaggesprek gekozen in het onderzoek. Iets meer dan de helft van het totale bereik (51,2%) is Franstalig, en een kleine minderheid (5,8%) koos voor een vraaggesprek in het Engels. In het totaal bereikt Bruzz 146.000 anderstaligen, 16,5% van de anderstalige bevolking.

Het gebruik van Bruzz is evenwichtig verspreid over Brussel en de rand, met een maandbereik van respectievelijk 21,2% en 21,8% van de bevolking. In Brussel gaat het nominaal om 178.900 gebruikers, in de rand om 77.200. Het bereik van de Bruzz media buiten Brussel en de rand is niet opgenomen in de studie.