China: wat brengt het Jaar van de Haan?

BB-enews3 China NL (1)

Communication / News

BB-enews3 Best Brands China Chine 2016De Aziatische landen vierden de voorbije week de start van het Jaar van de Haan. Een prima gelegenheid voor PUB om in te gaan op de resultaten van de Best Brands China 2016, die in december werden georganiseerd in Shanghai door Serviceplan en GfK. Het thema van deze editie van de Best Brands was "Next China" en had de bedoeling een licht te werpen op de veranderende mentaliteit van de Chinese consument, op nieuwe trends, bewegingen en innovaties.

Technologische vooruitgang stimuleert een snelle mondialisering in China. We zien een grotere openheid, en een verandering bij de Chinese consument: hij wil behoren tot de meest gesofisticeerde, globale consumenten ter wereld. Hij wordt meer en meer een early-adaptor en recent ook een steeds grotere afnemer. De complexe Chinese consumentencultuur ontrafelen is een ingewikkelde taak en een erg dynamisch onderwerp. Met DiDi, Tmall en talrijke andere tech driven disruptors en gamechangers worden de tradionele communicatie- en shoppingkanalen steeds meer achterhaald. "Next China" wordt een sterke impuls voor alle Chinese marketingactoren.

Best Disruptive Brand: Airbnb

Best Emotionally Bonding Brand: BMW

Best Digital Economy Brand: WeChat

Best Consumer Electronics Brand: Huawei