coronavirus: eventsector vraagt om duidelijke maatregelen

Communication / News

Uit schrik voor verdere verspreiding van het coronavirus worden er in verschillende landen evenementen geannuleerd, ook grote internationale, zoals de jaarlijkse F8-bijeenkomst van Facebook, het I/O 2020 van Google en het Autosalon van Genève. Ook in België stellen de organisatoren van evenementen zich voorzichtig op: zo werden bij ons onder meer al de Brussels Challenge afgelast, naast een concert in MOD (Hasselt), de wandeltocht Lenteklassieker enz. Nog een groter aantal evenementen worden ‘on hold’ gezet, omdat niemand weet wat een juiste houding is ten opzichte van de huidige toestand.

De 36 grootste eventbureaus, vertegenwoordigd door de Belgische koepelvereniging ACC, begrijpen die bezorgdheden inzake de verspreiding van het coronavirus, maar vragen nu wel aan de bedrijfswereld en de overheid om gepaste maatregelen te nemen. “Ondernemingen en officiële instellingen die van plan waren een evenement te organiseren weten niet welke houding aan te nemen, en worden hierin niet gesteund,” klinkt het bij de ACC. “Ondertussen nemen de eventbureaus op eigen initiatief een aantal praktische maatregelen, om de evenementen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden maar ook dat gebeurt op basis van common sense, zonder specifieke richtlijnen.”

Tot op heden legt de overheid geen verbod op betreffende de organisatie van grote en kleine events, met of zonder publiek karakter. Maar om helderheid te scheppen bij de opdrachtgevers van events en hun ongerustheid te temperen, vraagt de ACC dat de overheid dringend een duidelijke richtlijn opstelt: zijn evenementen in de huidige situatie toegestaan of niet? Bovendien is het noodzakelijk een aantal concrete maatregelen uit te stippelen die aangeven tot welke omvang en in welke condities evenementen of bijeenkomsten worden toegestaan of verboden. “De ACC begrijpt de algemene bezorgdheid, maar dringt er bij de overheid op aan om enerzijds het gevaar te herleiden tot haar werkelijke proportie en de bedrijfswereld gerust te stellen. Anderzijds zijn er ook compenserende maatregelen nodig, zoals tijdelijke werkloosheid, die de toenemende schade aan de eventsector moeten compenseren.”

Aan de bedrijfswereld vraagt ACC om geen eenzijdige beslissingen te nemen, maar om de nodige maatregelen te bespreken met hun eventbureau en het advies van de Belgische overheid op te volgen via de informatiepagina van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.