De blauwe container is geen vuilnisbak!

Crea / News

Fost PlusFost Plus en Bruxelles-Propreté doen regelmatig enquêtes naar de sorteerkwaliteit in het Brussels Gewest. En wat blijkt? Hoewel de inhoud van de blauwe zak blijft verbeteren, kan hetzelfde niet gezegd worden van de container in diezelfde kleur, een oplossing beschikbaar voor de bewoners van appartementsgebouwen.

Fost PlusThe Manifest heeft een bewustmakingscampagne over het onderwerp ontwikkeld, die deze week wordt uitgerold via affiches in bushokjes (ook digitaal) en radiospots. De boodschap kan niet duidelijker: de blauwe container is geen vuilnisbak. Dus stop met er eender wat in te gooien.