De JEP waakt, het OIVO bewaakt

Le JEP veille, le CRIOC surveille Sandrine Sepul - pub6-2012

Vertaalde artikels

In een debat op initiatief van het MCEI hebben de JEP en het OIVO hun standpunten omtrent het toezicht op de reclame beargumenteerd. Het debat verliep sereen maar de meningsverschillen tussen de organisaties blijven groot. De JEP, in hoofde van Sandrine Sepul, verdedigde de doeltreffendheid van de bevoegdheden die het heeft in een waaier aan domeinen en beklemtoonde dat de beslissingen die de instelling neemt worden nageleefd in 98 tot 100% van de gevallen. Het OIVO, vertegenwoordigd door Christian Boïkete, vatte zijn verwijten aan de JEP samen in vier punten: bedrieglijke marketing, het feit dat de adviezen en beslissingen van de instelling niet bindend zijn, het gebrek aan initiatiefkracht van de JEP, en het gebrek aan dynamisme dat hieruit voortvloeit. Het OIVO kwam met het idee om een Federale Raad van de Reclame op te richten, om de gebreken van de JEP te verhelpen. De JEP antwoordde echter dat ze al samenwerkt met de instanties op federaal niveau indien nodig (de Vlaamse Media Raad en de CSA), en dat het de termijnen waarbinnen klachten worden behandeld, die volgens het OIVO te lang zijn, alleen maar zou verlengen. Sandrine Sepul kondigde een belangrijke maatregel aan, namelijk dat de borgsom voor een procedure in beroep zou worden verlaagd van 100 naar 30 euro. Op weg naar een versoepeling van de relaties tussen beide instellingen?