De jobmarkt in reclame en PR

Vertaalde artikels

Jobs / Kleine heropleving reclame en PR in december verhoogt verwachtingen

De bewegingen op de jobmarkt vertellen zowel iets over individuele ambities en loopbanen als over de algemene toestand van de economie. De Monster Employment Index 2011 weerspiegelt de groei in de eerste jaarhelft van ‘Marketing, PR & Media’, noteert vervolgens een terugval en verhoogt met een kleine heropleving in november en december voor de deelsector ‘Advertising & PR’ (met enige voorzichtigheid) de verwachtingen voor 2012.

Warren Hammond: (Monster Benelux): “Wat reclame en PR betreft, zie ik op termijn zelfs zeer goede vooruitzichten voor de sector en voor de mensen die erin werken.”

·        Marketing, PR & Media volgen nauwer dan andere sectoren de bokkensprongen van de economie
·        Een goede eerste jaarhelft werd gevolgd door een daling (juli) en een negatieve groei (vanaf september)
·        Warren Hammond gelooft in de Belgische economie en zeker in de sector ‘Advertising & PR’
De jobsite monster.be pakt al jaren uit met de Monster Employment Index (MEI). Het bedrijf neemt daarvoor niet enkel de eigen website onder de loep, maar vertrekt telkens vanuit een analyse van alle onlinejobaanbiedingen op de belangrijkste carrièresites en HR-secties van corporate websites in België. De bedoeling is om inzichten te bieden in de rekruteringtendensen, in dit geval in de sector ‘Marketing, PR & Media’. “Een jaar of tien geleden was er nog een verschil tussen het online- en het offline-aanbod van jobs,” zegt Warren Hammond, general manager Monster Benelux. “Nu ligt dat allemaal dichter bij elkaar, zodat een analyse van het online-aanbod behoorlijk representatief is voor de hele markt.”
Daarnaast is dit een mooie aanvulling op overheidscijfers, geeft Warren Hammond nog mee. Als bedrijf A een nieuwe medewerker haalt bij bedrijf B, en bedrijf B op zijn beurt iemand bij bedrijf C, is er dynamiek in de markt, zonder dat er een job is bijgekomen. In tewerkstellingscijfers van de overheid zonder aangroei, kan toch enige beweging zijn geweest. En een dergelijke dynamiek zegt iets over de economie. Als mensen bewegen, heeft dat een reden: het gebeurt vaker in een goeddraaiende economie dan in een economie die worstelt met het recessiespook.

Zitten en wachten
Laten we beginnen bij het begin. De Monster Employment Index 2011 laat een positieve groei zien in de sector ‘Marketing, PR & Media’ in ons land, tot september 2011. Dan toont de index een negatieve groei, die werd ingeleid door een daling van de groei vanaf juli. “Opvallend is dat een gelijkaardige index bij onze noorderburen voor een erg stabiele grafiek zorgt,” zegt Warren Hammond. De Belgische tewerkstelling in deze sector is blijkbaar veel gevoeliger voor de bokkensprongen van de economie dan de Nederlandse. Daar ziet de Beneluxtopman van Monster twee redenen voor. Ten eerste is de Belgische economie een tikkeltje industriëler van aard dan de Nederlandse, die net als de Britse economie sterk op diensten is gericht. Net dat industriële karakter en het aanleunen bij de (behoorlijk fitte) Duitse economie zorgde in de eerste jaarhelft van 2011 voor een heropleving en dus voor een indexgroei. Toen de economie in juli weer begon te sputteren, was dat meteen te zien aan de Monster Employment Index. “Dat wil niet zeggen dat de crisis noodzakelijkerwijs grote reële gevolgen had,” vindt Warren Hammond. Hij denkt dat de investeerders in de eerste plaats voorzichtig zijn geworden en dat laat uiteraard zijn sporen na: “Men zit en wacht. Vervolgens daalt het consumentenvertrouwen en hop, er komt minder activiteit. Eigenlijk zouden we met zijn allen wat meer vertrouwen moeten hebben.”
Er is, objectief gezien, nog een tweede reden voor het verschil met Nederland: de lagere werkloosheidsgraad in Nederland. Dat zorgt bij onze noorderburen voor een meer stabiele jobmarkt.

Reclame & PR
Binnen de sector ‘Marketing, PR & Media’ zijn ‘Advertising & PR’ extra-gevoelig voor de kuren van de economie. Er zijn meer bewegingen op de markt van reclame en PR dan op de totale jobmarkt. Die grotere dynamiek mag niet verwonderen want reclame en PR sluiten doorgaans zeer nauw aan bij de evolutie van de economie. Warren Hammond wijst bovendien op de opvallende band tussen communicatie en human resources. “Als het goed gaat met een bedrijf, communiceert men voldoende én wil men daar ook de juiste en de beste mensen voor,” stelt hij vast. “Als het wat minder gaat, is er geen haast om mensen aan te werven. En ook aan de andere kant wordt hetzelfde gedacht. Waarom zouden werknemers van job veranderen in tijden waarin het wat moeilijker gaat? Het vertrouwen dat het elders beter is, ebt in crisistijd snel weg. Er beweegt dus minder.”

Positieve signalen
Warren Hammond is een zelfverklaard optimist. Eind 2011 was er een kleine heropleving van het aantal jobaanbiedingen binnen de sector ‘Advertising & PR’, die deel uitmaakt van het grotere geheel ‘Marketing/Product’. De Monster Employment Index laat nauwelijks of geen verschillen zien tussen het noorden, het centrum en het zuiden van het land. In het centrum – Brussel – was die decemberheropleving binnen ‘Advertising & PR’ iets groter dan in de rest van het land. Is men daar, mede door de aanwezigheid van de Europese instanties, iets positiever? Het grootste deel van de jobaanbiedingen in ‘Marketing/Product’ valt traditiegetrouw te noteren in Vlaanderen en Brussel, Wallonië scoort een stuk lager. In november 2011 stak Brussel Vlaanderen voorbij en in december behield het hoofdstedelijk gewest die koppositie. Binnen ‘Advertising & PR’ spelen Brussel en Vlaanderen vaak haasje-over, in november en december nam Brussel weer een voorsprong.
“In elk geval moeten we die evolutie goed volgen,” zegt Warren Hammond. “Die kleine heropleving in december, in àlle regio’s van het land, zou een goed teken kunnen zijn voor de sector ‘Advertising & PR’. Maar al ben ik een optimist, enige voorzichtigheid is geboden. Was dit een toevallig piekje, of wordt het inderdaad wat beter? Na de eerste maanden van 2012 weten we meer.”

Waait de crisis over?
Warren Hammond is niet de enige die hoopt dat de eurocrisis snel overwaait. Opmerkelijk is de conclusie die hij aan dat overwaaien verbindt. “België staat helemaal klaar om het snel veel beter te doen” vindt hij. “Net omdat de economie hier stevig aanleunt bij die van Duitsland, die het behoorlijk goed doet. Wat reclame en PR betreft, zie ik op termijn zelfs zeer goede vooruitzichten voor de sector en voor de mensen die erin werken. Internationaal zie ik een ‘war on talents’ ontstaan. De Belgische sector ‘Reclame & PR’ is deels goed beschermd, door de behoefte aan meertalige mensen. Lokale expertise is een enorm voordeel, delokalisatie of mensen uit het buitenland naar hier halen, is zeker niet de beste oplossing. Belastingen en aanwervingskosten zijn redelijk hoog, maar wegen niet op tegen het voordeel om met lokale mensen te werken die de talen spreken. Omgekeerd kunnen onze mensen interessant zijn voor buitenlandse markten, alleen al omdat ze drie of vier talen kennen.”

Wie blijft zitten ...
Optimisme is een mooie zaak, maar niet alles is positief. Op monster.be zelf groeit voorlopig de kloof tussen het aantal beschikbare cv’s en het aantal jobaanbiedingen binnen de sector ‘Marketing/Product’. Toch gelooft Warren Hammond in de Belgische economie en zeker in de sector ‘Advertising & PR’. De kleine heropleving in december, na een afkalving van de menselijke dynamiek in de sector, zou een goed teken kunnen zijn. “We just need start trading,” zegt Warren Hammond: de handen uit de mouwen steken, zaken doen, uitgeven. Is het zo eenvoudig? De achterdochtigen onder ons denken er het hunne van, de anderen kunnen zich optrekken aan deze woorden. Al is één ding zeker: wie bang blijft zitten niets doen, wordt zonder pardon afgeknald.