De media als essentiële sector in deze crisis

Media / News

Vierde week van de corona-maatregelen, vierde keer aanpassingen en bijsturingen. Op Europees vlak zijn de ministers van financiën van de Eurozone het eens geraakt over een pakket maatregelen van 540 miljard euro. Ook op federaal en Vlaams niveau zijn er weer bijkomende maatregelen. Vooral op Vlaams niveau kunnen ze van belang zijn voor onze sector, zo schrijft We Media

Europa

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar uiteindelijk liggen er toch een reeks maatregelen om deze crisis te bestrijden. 540 miljard dus met maatregelen voor burgers, ondernemers en overheden. 240 miljard moet dienen om arme landen goedkope leningen te verschaffen. 200 miljard gaat naar een garantiefonds voor bedrijven in moeilijkheden, grote maar ook kleine ondernemingen.

En er is 100 miljard om de gevolgen van tijdelijke werkloosheid van werknemers op te vangen. Dat zal in elk geval de factuur in eigen land wat lichter maken.

Federale premie bijberoep

Voor uitgevers die zelfstandige zijn in bijberoep is een bijkomende premie uitgewerkt. Voor wie een jaarlijks netto belastbaar inkomen van tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro heeft met zijn zelfstandige activiteit in bijberoep en minstens 7 dagen sluit, voorziet minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) een ‘half’ overbruggingsrecht, van 645 euro per maand (en 807 euro voor zelfstandigen met kinderlast). Dat gedeeltelijke overbruggingsrecht geldt in eerste instantie voor de maanden maart en april, en zal dus ook retroactief toegekend worden.

Compensatiepremie Vlaanderen

De Vlaamse regering had voor dezelfde categorie zelfstandigen in bijberoep al een eenmalige, belastingvrije compensatiepremie van 1.500 euro beloofd indien ze minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen en voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep.

De compensatiepremie is er naast de hinderpremie voor alle bedrijven en winkels die verplicht moesten sluiten. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Het Vlaams departement Cultuur, Jeugd en Media heeft eerder ook al een aantal concrete maatregelen gepubliceerd in geval van annulatie of opschorting van evenementen.

Maatregelen in Brussel

In Brussel zijn steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven in specifieke sectoren die bijzonder zijn getroffen door de crisis. Het Ministerieel besluit beperkt de steun voor de bedrijven met volgende NACE-code. De mediasector komt niet in aanmerking om deze ondersteuningspremie te verkrijgen.

Wallonië: geen extra maatregelen voor de uitgevers

Ook in Wallonië zijn steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven in specifieke sectoren die bijzonder zijn getroffen door de crisis. Het overheidsbesluit beperkt de steun voor de bedrijven met volgende NACE-code. De mediasector komt ook hier niet in aanmerking voor deze extra ondersteuningspremie.

Er is wel een steun voorzien van 2 miljoen euro voor gemeenten die hun lokale taksen zullen afschaffen ten voordele van de getroffen sectoren.

De media, een essentiële sector in deze crisis

We Media herinnert er ook nog even aan dat de media als essentiële sector is beschouwd. Journalisten, fotografen en communicatiemensen mogen voortwerken.

Indien journalisten of fotografen geen beroepskaart hebben erkend door de erkenningscommissie, kunnen ze evenzeer hun job uitoefenen met een verklaring van hun werkgever of opdrachtgever met de melding dat ze werken voor een essentieel bedrijf, erkend in het Ministerieel Besluit. 

We Media vraagt dan ook aan iedereen om mediamensen hun werk naar behoren te laten uitvoeren. Zij nemen zeker de nodige voorzorgsmaatregelen van social distancing.

Dit zijn de werkomstandigheden die van toepassing zijn op de mediasector als essentieel bedrijf:

  • Voor de functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op de woon-werkverplaatsing georganiseerd door de werkgever.
  • Indien dit niet mogelijk is, moeten deze essentiële bedrijven echter niet sluiten.
  • Er zijn geen concrete richtlijnen over de interne organisatie moet gebeuren.