De Standaard en Mutant redden de toekomst

Crea / News

Aan de vooravond van een beslissend verkiezingsjaar kijkt De Standaard deze keer niet naar politici, maar naar zijn lezers om met ideeën te komen voor de grootste uitdagingen waar we voor staan in onze samenleving. Met ‘Red de Toekomst’ lanceert De Standaard een ambitieus community project waarin redactie en lezers op zoek gaan naar oplossingen voor vier cruciale thema’s: onderwijs, gezondheid, mobiliteit en wonen en samenleven. De oplossingen die worden gedeeld door duizenden mensen in de app van De Standaard kan iedereen bekijken, je kan feedback achterlaten, of de beste ideeën steunen door ze een hartje te geven. De redactie kijkt niet alleen actief mee, maar licht de meest buitengewone ideeën uit.

Mutant verzorgde de branding en oproep campagne en haalde hiervoor inspiratie bij de politiek. Politici hebben het vaak over ‘de gewone burger’, maar die ‘gewone burger’ bestaat natuurlijk helemaal niet. Het is een containerbegrip dat afbreuk doet aan de verscheidenheid van kiezers. Zo is de ‘man in de straat’ misschien wel een vrouw met 2 kinderen, een eigen zaak, en een fantastisch idee om de problemen in het onderwijs op te lossen. Want je hoeft geen politieker te zijn om met oplossingen te komen. Red de Toekomst kadert zo helemaal in de kritische massa, de vernieuwde positionering die De Standaard en Mutant vorig jaar lanceerden.

Vier weken lang gaat De Standaard op zoek en in dialoog met lezers om de toekomst te redden. De campagne loopt op TV, in cinema, (D)OOH, bannering en social media. Zit je zelf met dé oplossing voor de crisis in onze kinderopvang of voor onze mobiliteitsknoop? Deel ze 4 weken lang in de app van De Standaard.