Emakina Group stoomt door naar duizend medewerkers

Communication / News

3EmakinaEmakina Group publiceerde zijn halfjaarcijfers. daaruit blijkt dat de kaap van duizend medewerkers in zicht is. In het eerste halfjaar van 2019 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 47.425.059 EUR tegenover 46.763.193 EUR in dezelfde periode van 2018, d.i. een toename van 1,4% (idem bij constante perimeter).

Geografisch vertegenwoordigen de buitenlandse inkomsten ondertussen 62% van het halfjaarlijkse geconsolideerde bedrijfsresultaat in 2019, stabiel tegenover 2018. De commerciële pijplijn en het expansiebeleid van de groep zullen de volgende maanden dat grotere wordende gedeelte van de activiteiten buiten België ondersteunen, verwacht men bij Emakina. De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow.  Het betreft Air in eigen land, Asiance (Zuid-Korea, Japan), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Portalgrup (Turkije) en SinnerSchrader (Duitsland).

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 2.750.789 EUR (idem bij constante perimeter) over de eerste helft van 2019 tegenover 3.767.360 EUR over dezelfde periode in 2018, een daling in absolute waarde met 27,0%. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA van 8,1% naar 5,8% (idem bij constante perimeter) tussen de eerste helft van 2018 en 2019. De verkoopprijzen en de personeelskosten blijven onder controle. Toch woog een complexer planningbeheer op het gemiddelde inzetniveau van de middelen, en zo ook op de performantie in de eerste helft van 2019 tegenover dezelfde periode in 2018. Het afstemmen van klantenvragen op beschikbare talenten blijft continu een grote uitdaging in een context waarin technologieën voortdurend veranderen, zo blijkt. De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (508.782 EUR) over de eerste helft van 2019 daalt met 57,7% tegenover dezelfde periode in 2018 (1.201.767 EUR). Dat is te verklaren door de evolutie in de operationele rentabiliteit gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger financieel resultaat, voornamelijk dankzij de verlaging van de afschrijvingskosten op goodwill. Die verlaging heeft te maken met de verlenging van de waardeverminderingsperiode van 8 naar 10 jaar, om zo een duur aan te houden die gebruikelijker is in de sector (zie punt 7 hieronder). De forse daling van de nettowinst (-32.398 EUR) over het eerste halfjaar 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 (607.445 EUR) is te verklaren door de evolutie van het bedrijfsresultaat, door een significant uitzonderlijk resultaat (-558.077 EUR) vooral omwille van het reorganisatieprogramma, en door een fiscale last onder controle. Die sterk verminderende nettowinst blijft echter dicht bij nul, wat de groep toelaat het niveau van zijn eigen vermogen te behouden.