Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling heeft nieuwe voorzitter

News / People / Sustainability

Het mandaat van de huidige voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), François-Xavier de Donnea, eindigt op 30 juni. Daarom heeft de federale ministerraad van 9 juni op voorstel van minister Zakia Khattabi een nieuwe voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling benoemd: Patrick Dupriez zal vanaf 1 juli 2023 de FRDO voorzitten voor vijf jaar. Tevens werd het mandaat van Hare Majesteit Koningin Mathilde hernieuwd als erevoorzitster, eveneens voor vijf jaar.