Grégory Demal nieuwe gedelegeerd bestuurder Nethys

News / People

De Raad van Bestuur van Nethys heeft op woensdag 11 mei, na gesprekken met de kandidaten en beraadslaging, met eenparigheid van stemmen besloten om Grégory Demal te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder ter opvolging van Renaud Witmeur.
Deze benoeming komt aan het eind van een open en objectieve procedure die in februari jl. van start is gegaan. Grégory Demal is nu lid van het Uitvoerend Comité van de FSMA. De criteria die hebben geleid tot de keuze van Grégory Demal zijn met name zijn vermogen om een strategische en maatschappelijke visie voor Nethys te ontwikkelen, ten behoeve van zijn publieke aandeelhouders; zijn belangstelling voor de ontwikkeling van de Luikse regio en zijn inzet voor het algemeen belang en zijn ervaring, zijn bestuurlijke en financiële capaciteiten. Nethys stopte, zoals bekend, zijn activiteiten in de mediawereld grotendeels af.