Groen licht voor overname RTL Belgium door DPG Media en Rossel

Media / News

Het Mededingingscollege heeft onder voorwaarden het verwerven goedgekeurd van de gezamenlijke zeggenschap door DPG Media NV en Rossel & Cie SA over RTL Belgium SA, Audiopresse SA, New Contact SA, Radio H SA, RTL BELux SA en RTL BELux SA & Cie SECS, evenals indirect alle aandelen in hun dochterondernemingen IPB, Inadi SA en Cobelfra SA.

Het College aanvaardde de verbintenissen op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale radiokanalen in de Vlaamse Gemeenschap en op de markt voor de radioprogrammatie en omroepdiensten van nationale vrij toegankelijke radio aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap. Het College oordeelde, bij gebrek aan kritische opmerkingen van klanten en gezien de verbintenissen en de marktpositie die de betrokken ondernemingen voor de concentratie al hebben, dat de concentratie niet zou leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging op de betrokken markten. Een trustee zal toezien op de naleving van de verbintenissen.