Heidi Delobelle volgt Hans De Cuyper op bij AG

News / People

Op 22 oktober wordt Heidi Delobelle, de huidige managing director van de divisie Employee Benefits & Health Care, de nieuwe CEO van AG. Zij vervangt in die functie Hans De Cuyper, die op diezelfde datum voorgedragen wordt als CEO van Ageas. 

Op 31 augustus kondigde Ageas al aan dat Hans De Cuyper op 22 oktober 2020 het roer zal overnemen van Bart De Smet als CEO van Ageas. Het was dan ook uitkijken naar de vervanger van Hans De Cuyper als CEO van ’s lands marktleider in verzekeringen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België wordt Heidi Delobelle dus vanaf 22 oktober zijn nieuwe CEO wordt. Heidi Delobelle trad bij AG in dienst in 1998 en vervulde verschillende managementfuncties in de divisie Employee Benefits & Health Care om in 2012 Chief Risk Officer van AG te worden en in 2019 als managing director terug te keren naar Employee Benefits & Health Care. Ze is 50 jaar en master in wiskunde en in de actuariële wetenschappen.