Humanity Wall: digitale toegang tot informatie via donatie

Crea / Media / News

auto-2Een Humanity Walll? Voor we dieper ingaan op het hoe en waarom, is het goed om even stil te staan bij de mechaniek van een ‘Paywall’. Bij zo’n ‘Paywall’ of betaalmuur krijg je digitaal toegang tot informatie als je daarvoor betaalt. Je kent het wel: meestal krijg je het eerste deel van een artikel te lezen en dan verschijnt er plots een betaalmuur. Die mechaniek wordt vooral toegepast bij online versies van kranten, tijdschriften en andere publicaties. Humanity Wall hanteert exact hetzelfde principe, alleen gaat het niet om een commerciële betaling, maar om een donatie. Bij een humanitaire crisis, een plotse natuurramp of een andere plotse crisis is de nood aan fondsen altijd heel acuut. Het is net op dát soort crisismomenten dat uitgevers aangemoedigd worden om tijdelijk hun ‘paywalls’ te vervangen door ‘Humanity Walls’. Zodat het verdienmodel van de paywall tijdelijk gebruikt wordt om aan fondsenwerving te doen.
Humanity Wall kan op veel verschillende manieren geïmplementeerd worden. Op maat dus. Afhankelijk van wat de uitgever zelf wilt. Dat gaat van volledig geautomatiseerd – via coding – en een eigen Humanity Wall-betaalsysteem tot een totaal niet-intrusief gebruik met een beeldmerk. Met andere woorden, de uitgever behoudt in het tweede systeem zijn eigen paywall-mechaniek volledig. Betaalmuren zijn een essentieel deel van het inkomen geworden voor élke uitgever. Het is daarom zeker niét de bedoeling dat Humanity Wall inkomen wegneemt van de uitgever. Integendeel: Humanity Wall kan zelfs een klein extra inkomen genereren. Het staat elke uitgever uiteraard vrij om Humanity Wall in te zetten zoals zij zelf verkiezen, maar wij raden aan om Humanity Wall enkel te gebruiken voor artikels die relevant zijn aan de respectieve crisis. Want op die artikels staat normaal geen paywall (ze leveren dus geen inkomsten op). Als een uitgever een Humanity Wall opzet en dan de inkomsten verdeelt tussen uitgeverij en NGO (30/70, of elke andere formule), dan krijgen uitgevers een kleine inkomst, daar waar ze normaal geen inkomen zouden hebben.
Open Source
Humanity Wall is als naam gedeponeerd maar mag - mits een minimaal gebruiksrecht - gebruikt worden door elke uitgever die dat wil, in het voordeel van elke NGO die er nood aan heeft. Zowel nationaal als internationaal. Humanity Wall is dus geen tijdelijke campagne, maar een open source-idee dat op een meer permanente manier kan ingezet worden als de nood hoog is. In België zal Humanity Wall gebruikt worden door HLN.be en Grenzecho.net in het voordeel van het consortium 1212. Op dit moment lopen al gesprekken met verschillende buitenlandse uitgevers. Uitgevers die ook geïnteresseerd zijn om te helpen in periodes van crisis, kunnen contact opnemen via www.humanitywall.media.

Credits
Agency: Happiness Brussels
Client: Persgroep, Grenz l’Echo, 1212
CEO/Executive Creative Management: Karen Corrigan Account Director: Pascal Kemajou
Chief Creative Officer: Geoffrey Hantson
Creative Director: Katrien Bottez
Creative: Pieter Claeys
Creative: Roxane Schneider
Head of Design: Dries Lauwers
Design: Thomas Capelle, Tadeu Bossart
Motion: Remke Faber, Simon Schuurman
Head of Technology: Thomas Colliers
Producer: Bart Vande Maele
Digital Producer: Kris Van Wallendael
Web Development: Bliss
Music: Epidemic