Iedereen wil zitje in bestuur BAM

Communication / News

De verkiezing van de raad van bestuur van de Belgian Association of Marketing (BAM) belooft spannend te worden. Meer dan dubbel zoveel kandidaten als er zitjes zijn hebben zich immers kandidaat gesteld. Vooral de verscheidenheid in achtergronden en de verhouding man/vrouw valt op. Concreet: 25 marketing- en mediaprofessionals stellen zich kandidaat om deel uit te maken van de raad van bestuur van BAM. Die raad wordt op 3 september verkozen en telt 12 leden die het beleid van de vereniging de komende drie jaar zullen uitstippelen. “We zijn uiteraard zeer tevreden me zoveel kandidaten, zijn we uiteraard zeer tevreden,” aldus Koen Van Impe, de huidige voorzitter van de vereniging. “Dit toont de dynamiek van BAM en het geeft aan dat heel wat actoren in de markt zin hebben om zich bij de raad van bestuur te vervoegen.”

Opvallend is dat heel wat diverse ‘métiers’ van ons vakgebied terug te vinden zijn bij de kandidaten: over adverteerders, over grafische specialisten, digitale en mediaspelers tot consultants en experts in diverse domeinen. Ook zijn de kandidaten een mooie mix van jong geweld en ervaren rotten én van mannen en vrouwen. 12 kandidaten zijn vrouwelijk. Ter herinnering: het is de eerste keer dat de raad van bestuur zal worden gekozen door de leden van BAM. De huidige raad van bestuur is drie jaar geleden samengesteld uit leden van de drie verenigingen die aan de basis van BAM stonden (STIMA, bdma en IAB).

Het overzicht van de kandidaten is op de site van BAM terug te vinden.