Investeerders blijven geloven in scale-ups

News / Research

Investeerders die hun vertrouwen hebben gesteld in scale-ups,hebben hun investeringsstrategieën nauwelijks aangepast in het licht van Covid-19. Deloittes laatste enquête over de impact van Covid-19 op scale-ups, ondersteund door Scale-Ups.eu, concentreert zich op het standpunt van de investeerder. In mei van dit jaar meenden zeven op tien Belgische scale-ups er alle vertrouwen in te hebben dat hun bedrijf zich met succes door de coronacrisis zou loodsen. Investeerders vinden evenwel dat ze zich iets te optimistisch hebben betoond. Hoewel bedrijven zich vooral hebben gericht op kostenherstructurering en de verbetering van hun marktparaatheid, is een heroriëntering van het bedrijfsmodel geen keuze die wordt aanbevolen door de investeerders.

“Investeerders zijn ervan overtuigd dat scale-ups iets te optimistisch waren toen ze de vragen moesten beantwoorden. Toch hebben zeven op tien investeerders er vertrouwen in dat de bedrijven in hun portfolio er sterker zullen uitkomen en hun groeitraject zullen kunnen vervolgen of zelfs versnellen. Deze crisis vormde vooral een uitdaging voor scale-ups met een lange R&D-fase, wat resulteert in vertragingen en potentiële financieringsproblemen in een latere fase,” klinkt het bij Koen Vandaele, Deloitte Belgium Ecosystems & Alliances Leader.

Investeringsstrategieën blijven ongewijzigd

Omwille van het langetermijndenken dat investeerders hanteren, veranderden de meeste investeerders niet van koers, hoewel ze verlaagde of meer realistische waarderingen verwachten. Alle investeerders die deelnamen aan de enquête van Deloitte investeren nog steeds in bedrijven buiten hun huidge portfolio. 58% is niet van plan om het type van bedrijven in hun portfolio te diversifiëren, maar een aanzienlijke 42% is zinnens om de sectorfocus aan te passen of zelfs bepaalde sectoren te vermijden (bv. ze overwegen meer investeringen in gezondheidszorg, e-commerce of gaming, en vermijden reizen, retail, evenementen en horeca).

De investeringsniveaus blijven grotendeels ongewijzigd; slechts 5% vermindert het investeringsbudget, 21% verhoogt het en 74% laat het onveranderd. 11% versnelde minstens één investeringsronde, 5% annuleerde er één en 21% legde gesprekken stil, terwijl 63% geen veranderingen liet optekenen. 71% verwacht een vertraagde uitstap voor sommige bedrijven in hun portfolio, omdat M&A-transacties vaak een aantal maanden worden opgeschort tot de situatie weer stabiel is.

“Veel investeerders kunnen nog niet aangeven welke impact Covid-19 op lange termijn zal hebben op de ROI van hun fonds, omdat het gewoonweg nog te vroeg is om zoiets te kunnnen zeggen. Als er een negatieve impact wordt verwacht, is dit vaak omwille van een vertraagd rendement, omdat de uitstap in bepaalde gevallen naar verwachting enkele maanden of zelfs jaren vertraging zal oplopen,” zegt Kristof Cox, Deloitte Director Scale-ups Ecosystem.

Vermijden van een heroriëntering van bedrijfsmodellen

Er is een duidelijke consensus onder investeerders dat scale-ups hun koers moeten aanhouden en hun bedrijfsmodel niet drastisch mogen heroriënteren. Hoewel sommigen geringe productaanpassingen hebben doorgevoerd, vinden investeerders niet dat een heuse heroriëntering van het bedrijfsmodel een slimme zet is om de tijdelijke Covid-19-crisis het hoofd te bieden.

Anaïs De Boulle, Deloitte Senior Manager Scale-ups Ecosystem, licht toe: “Alle geïnterviewde investeerders zijn actief betrokken bij de bedrijven in hun portfolio. Ze houden van nabij toezicht op hun financiële gezondheid, vaak aan de hand van wekelijkse evaluaties van de kasstroomplanning. Sommige investeerders hebben enkele van hun scale-ups een overbruggingskrediet verstrekt. Ze coachen hun scale-ups hoofdzakelijk in het optimaliseren van hun commerciële strategie, bedrijfsmodel, go-to-market en talent. Sommigen helpen zelfs bij het inrichten van KPI-dashboards.”

Meer digitalisering, lokalisatie & samenwerking

Er kan een toename in digitalisering en lokalisatie (nl. focus op regionale markten) worden verwacht. “Er dienen zich reeds nieuwe opportuniteiten aan voor scale-ups op een meer lokaal niveau, nu gevestigde bedrijven te maken krijgen met nieuwe uitdagingen in hun toevoerketen. Scale-ups zijn daarvan gebruik gaan maken. Technologische scale-ups zullen moeten meegaan in die trend en die opportuniteiten te baat nemen met het oog op hun verdere groei,” zegt Bruno Vandegehuchte, Head of Investor Relationships Scale-Ups.eu. 

“Sommige investeerders streven reeds actief naar onderlinge samenwerking binnen verschillende portfolio’s. Zo kunnen scale-ups elkaar versterken met compatibele mogelijkheden, ‘in-fund’ expertise aanreiken en beste praktijken of zelfs talenten uitwisselen. Strategieën voor ‘buy and build’ of ‘add-on’ zullen nog  toonaangevender worden bij investeerders—vooral voor durfkapitaalfondsen—en zouden een impact kunnen hebben op het ecosysteem van de scale-ups.”

Langdurige R&D-fases kunnen leiden tot financieringsproblemen

Voor scale-ups met een langdurige R&D-fase kan de COVID-19-crisis bijzonder lastig zijn en resulteren in vertragingen en potentiële financieringsproblemen in een latere fase. “De technologie-roadmap werd vertraagd voor bepaalde bedrijven, meer specifiek R&D-bedrijven, waar vaak sprake is van vertragingen van drie tot zes maanden. MedTech- en BioTech-bedrijven krijgen te maken met de weerslag van  de FDA en EU-regelgevers die voorrang geven aan Covid-19-projecten. Sommigen moeten hun klinische studies tijdelijk opschorten,” besluit Koen Vandaele.