IP start met targeted advertising

IP logo

Marketing / Media / News

Targeted-Mobile-Ads-Are-Still-Off-The-Mark

De klanten van Proximus TV ontvingen onlangs een bericht dat hun operator vanaf 1 september 2016 klantengegevens zou gebruiken, dit om haar adverteerders een nieuwe formule aan te bieden: targeted advertising of gerichte reclame. RTL België mag de eerste passen wagen in Franstalig België. Het test de formule al sinds deze zomer en zou de nieuwe technologie voor het brede publiek begin volgend jaar introduceren.

Targeted advertising baseert zich op de sociodemografische gegevens of gewoonweg op de woonplaats van de kijkers. Op die manier zouden de kijkers dan mogen rekenen op aangepaste reclame. Proximus maar ook Telenet nemen deel en zullen de reclame goed moeten 'mikken'. Vanwege technische redenen heeft het netwerk van VOO de technologie nog niet in huis.

"Het is een heel dure technische ontwikkeling," verklaart Ludovic de Barrau, Directeur TV van huisregie IP. "Momenteel doorlopen we nog een fase van tests en onderhandelingen met de operatoren om na te gaan wat hun financieel toekomt - wat gerechtvaardigd is - en wat wij eraan overhouden. Op basis van die evenwichtsoefening werken we vandaag."

radar

Het is IP die als eerste Franstalige regie uitpakt uit met targeted advertising. De eerste grootschalige tests liepen online en via video op aanvraag, maar op termijn zou  het ook mogelijk moeten worden op de lineaire televisie. IP blijft voorzichtig en wil eerst en vooral de verwachtingen van de markt verkennen alvorens de mogelijkheid echt te introduceren. Concreet zou targeted advertising adverteerders kunnen interesseren die over het algemeen geen reclame maken op RTL-TVi. Jaguar en Maserati zijn schoolvoorbeelden omdat die merken heel gericht werken en omdat breedspubliekszenders hen minder passen. Dankzij de nieuwe formule zouden dergelijke merken dan toch reclame op televisie kunnen maken, maar dan alleen op de schermen van kijkers die geïnteresseerd zijn in luxewagens. Het komt er dus ook op aan nieuwe adverteerders aan te trekken.

Het doel bestaat er niet in om alle spots via targeted advertising uit te zenden, maar om te komen tot een aandeel van zo'n 15%, net zoals bij het Britse netwerk Sky. "Onze normale adverteerders zijn op zich ook geen vragende partij," preciseert  Ludovic de Barrau. "Voor sommige producten interesseert het hen, maar over  het algemeen willen adverteerders zoveel mogelijk kijkers bereiken, of dat nu in het hart van hun doelgroep of daarnaast is, dit om in de 'top of mind' van de kijkers te blijven."