Jef Colruyt ontvangt eerste Joule-Prijs

colruyt duurzame energie

Awards / News

colruyt duurzame energieColruyt Group-CEO Jef Colruyt heeft in het Vlaams Parlement de eerste Joule-Prijs voor Duurzame Energie in ontvangst genomen, uit handen van Vlaams minister van energie Bart Tommelein. De prijs werd uitgereikt door de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), de sectorfederatie voor hernieuwbare energie in Vlaanderen. Met de prijs bekroont ODE een individu, organisatie, overheid of bedrijf die in de periode 2011-2016 met effectieve realisaties het verschil heeft gemaakt voor duurzame energie in Vlaanderen. De ODE-jury selecteerde unaniem de winnaar uit een lijst van sterke kandidaten en noemt Colruyt Group “een positieve trendsetter die grenzen verlegt voor de hele Vlaamse bedrijfswereld. Het is en blijft voornamelijk de doorgedreven aandacht voor energie in de dagelijkse praktijk die hen bijzonder maakt.

CEO Jef Colruyt ziet de prijs als een erkenning van de jarenlange inspanningen van de groep voor een duurzamere leefwereld. “Zorgzaam omgaan met grondstoffen en energie heeft altijd al in onze genen gezeten. Het was voor ons dan ook een logische stap om al in 1999 een eerste windturbine te bouwen naast ons distributiecentrum in Halle. Vandaag geloven we rotsvast dat hernieuwbare energie de toekomst is en willen we een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Zo zijn we vastbesloten om onze relatieve broeikasgasuitstoot tegen 2020 met 20 % te verminderen ten opzichte van 2008.

Colruyt Group heeft zijn investeringen in een duurzamere energievoorziening de laatste 5 jaar dan ook sterk opgedreven. Zo breidde de interne energieproducent en –leverancier Eoly zijn windpark eind 2016 uit tot 11 turbines, die ruim 50.000 megawattuur per jaar produceren. Dat komt overeen met het jaarverbruik van 18.000 gezinnen en een CO2-reductie van 14.500 ton. De energiespecialist haalde recent vergunningen binnen voor 3 nieuwe windturbines en blijft ook investeren in hernieuwbare energie via zon, warmtekrachtkoppeling en biomassa. Met zijn groenestroomproductie dekt Eoly momenteel al ruim een kwart van de energiebehoefte van de groep, op termijn moet dat 100 % worden. Begin dit jaar werd Eoly Coöperatie opgericht, zodat particulieren kunnen mee investeren in toekomstige windparken op land.

Colruyt Group pioniert al sinds 2012 met de productie van groene waterstof, opgewekt uit wind en zon. Dit jaar verdubbelde de groep de capaciteit van haar waterstoftankstation en nam ze 200 nieuwe brandstofcellen voor waterstofheftrucks in gebruik. De groep test waterstof ook als tijdelijke opslagbuffer voor overtollige groene stroom, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Via de holding Parkwind participeert Colruyt Group ten slotte in de operationele offshore windparken Belwind en Northwind en in het toekomstige Nobelwind. Met zijn investeringen in duurzamere energievoorziening draagt Colruyt Group bovendien bij aan het realiseren van de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: (7) Betaalbare en duurzame energie en (13) Klimaatactie.

Meer info over de inspanningen en acties van Colruyt Group vindt u op www.simplysustainable.com.