JEP controleert naleving Code Native Advertising

Communication / Marketing / Media / Native / News

influencer bruno-gomiero-94171-unsplashBegin december 2018 heeft de raad van bestuur van de Raad voor de Reclame de Code over herkenbaarheid van native advertising en aanverwante commerciële communicatie goedgekeurd. Deze Code is het resultaat van de reflecties binnen een werkgroep georganiseerd door de Raad voor de Reclame en bestaande uit haar leden: de adverteerders, de communicatiebureaus en de media. De Raad voor de Reclame werd opgericht in 1967 en is de beroepsorganisatie die alle communicatieberoepen samenbrengt; deze worden vertegenwoordigd door hun respectievelijke verenigingen. De effectieve leden van de Raad voor de Reclame zijn UBA, acc, BVAM, LaPresse.be, VNM, We Media en AEA. Meerdere communicatiebureaus (die geen lid zijn van acc) en BAM zijn steunende leden.
Het behoort tot het DNA van native advertising dat het design en de vorm ervan aansluiten bij die van andere items op het gebruikte medium. De Raad voor de Reclame hamert er dus bij de hele sector op om zich de vraag te blijven stellen of consumenten gemakkelijk de redactionele inhoud van de commerciële inhoud kunnen onderscheiden. Hoewel de contextgedreven benadering van native advertising en aanverwante commerciële communicatie op zich niet problematisch is, wou de Raad voor de Reclame toch een specifieke Code opstellen om de reeds bestaande algemene regels in verband met de identificatie van de reclame en de identiteit van de adverteerder die in de Code van de Internationale Kamer van Koophandel zijn opgenomen verder uit te werken. Het doel van deze Code is om de consument te beschermen en de sector te helpen om de toepasselijke basisregels correct na te leven, namelijk dat elke commerciële communicatie onmiddellijk duidelijk herkenbaar moet zijn voor het doelpubliek van de communicatie.
De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal de controle op de naleving van deze Code garanderen, met ingang op 4 februari 2019. De JEP kan klachten ontvangen inzake native advertising en zal deze behandelen conform haar reglement. De JEP werkt ook preventief door voorafgaandelijk advies te geven aan de actoren uit de communicatiesector die dit wensen.