JEP verdedigt D’Hulster


Communication / News

JEPD’Hulster kwam onlangs onder vuur met een reclameboodschap voor zijn schuurschijven. De advertentie toont het gezicht van een vrouw met beschadigde lippen en rode vegen op haar wangen, kin en neus. Daaronder staat het logo van de adverteerder, pictogrammen met betrekking tot zijn aanbod en de slogan “You may love our products, but please don’t kiss them”. De klager was van mening dat de gebruikte foto gewelddadig is en dat ook de slogan de boodschap niet verklaart.

JEP is echter van mening dat het humoristische gebruik van overdrijving in deze reclame duidelijk is  en dat de gemiddelde consument de reclame bijgevolg niet letterlijk zal opvatten en hier geen aanmoediging of tolerantie van gewelddadig gedrag ten aanzien van vrouwen in zal zien. Het is daarnaast ook van mening dat deze reclame de vrouw niet op een negatieve manier voorstelt en dat de gemiddelde consument de afbeelding van de vrouw niet als denigrerend ten aanzien van vrouwen of als een aantasting van hun menselijke waardigheid zal opvatten.